Spring til hovedindhold

Forslag

SKV6

Du skal som medlem af en skytteforening godkendes af politiet, hvis du skal have overladt våben i en forening.

Værd at vide

Du skal selv ansøge politiet om godkendelse.

 

Du skal:

 • Hente SKV6-blanketten på skytteorganisationernes hjemmeside (samme sted, som de øvrige SKV-blanketter)
 • Udfylde blanketten
 • Sende blanketten til Politiets Administrative Center

4-6 uger før din godkendelse udløber skal du søge om en ny godkendelse, såfremt du stadig har behov for godkendelse.

 

Du søger om fornyelsen ved at udfylde SKV 6 blanketten, som du finder på skytteorganisationernes hjemmeside (samme sted, som de øvrige SKV-blanketter). Du skal sende blanketten til våbenafdelingen via borger.dk.

 

Fra 1. juli 2018 skal medlemmer af en skytteforening, der skal have overladt våben til brug i foreningen (både andre medlemmers våben og foreningens våben) være godkendt af politiet.

 

Får du afslag eller får du tilbagekaldt en allerede udstedt godkendelse, underretter politiet skytteforeningen. 

Det er ikke alle, der behøver at søge om en SKV6-godkendelse.

 

Følgende personer anses allerede som godkendt til at få overladt våben i foreningen, og skal ikke ansøge om en selvstændig godkendelse:

 

Hvis du i den forening, du skal have overladt våben i allerede:

 • er godkendt bestyrelsesmedlem
 • har en våbenpåtegning
 • er godkendt til at få adgang til våbnenes opbevaringssteder
 • har en transporttilladelse

Derudover skal du heller ikke søge om SKV6-godkendelse hvis du:

 • er under 15 år
 • ikke er medlem og kun ønsker at prøve at skyde i foreningen (op til 5 gange)
 • kun bruger dine egne SKV2-godkendte våben og ikke skal have overladt andres våben

Du kan finde meget SKV6-relateret information på DGIs hjemmeside.

Det er gratis at søge om godkendelse til at få overladt våben i en forening.

Godkendelsen bliver fremsendt til din e-boks.

 

Politiet giver også besked til skytteforeningen, der er søgt om godkendelse i, når politiet har udstedt godkendelsen.

Godkendelsen gælder i 5 år, hvorefter den skal fornys.
Du kan finde meget skytteforeningsrelateret information på DGI's hjemmeside.

En godkendelse kræver til enhver tid samtykke fra politiet, og den kan til enhver tid tilbagekaldes.

 

En godkendelse vil bl.a. kunne blive tilbagekaldt hvis:

 

 • du skønnes ikke længere egnet til at være i besiddelse af våben.
 • andre forhold taler for, at det er betænkeligt, at du er i besiddelse af våben
 • foreningens godkendelse tilbagekaldes

Du kan få hjælp og information i din skytteforening


Læs mere

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne. 

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.

 
 

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies