Spring til hovedindhold

Forslag

Bære eller anvende blankvåben

Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære og/eller anvende knive og skarpe eller spidse våben med en klingelængde på over 12 cm.

Der findes to typer tilladelser til blankvåben; en bære/anvendetilladelse og en samlertilladelse. Læs mere om de to typer nedenfor. Læs også, hvordan du søger tilladelse til eller fornyelse af en tilladelse til at bære/anvende blankvåben.

Bemærk, at det ikke kræver tilladelse at besidde/bære/anvende blankvåben, der anvendes til fx jagt og fiskeri, eller blankvåben, der anvendes som led i erhversudøvelse.

 

Hvis du søger om tilladelse til at bære/anvende blankvåben i forbindelse med dit medlemskab i fx en forening eller loge, skal du huske at indsende:

 

 • en underskrevet samtykkeerklæring
 • dokumentation for dit medlemskab af forening (eller dit militær-id, hvis du er medlem af forsvaret/hjemmeværnet).

Se mere om de specifikke krav til ansøgningen herunder. 

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt.

Ansøg

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via blanket:

Bære og anvende blankvåben

Samlertilladelse til blankvåben

Værd at vide

En bæretilladelse eller en bære-/anvendetilladelse kan gives til personer, der:

 

 • ønsker at bære eller anvende blankvåben i foreningsregi, fx:
  - Logearbejde
  - Kampsport
  - Reenactment
  - Teater/skuespil
 • er ansat ved forsvaret eller hjemmeværnet og bærer blankvåben som en del af deres uniform ved private arrangementer, fx:
  - et bryllup
  - en begravelse
 
Sammen med ansøgningen om en bæretilladelse skal du sende:

 

 • dokumentation for medlemskab (militærid hvis fra forsvaret/hjemmeværnet)
 • vedtægter for foreningen 
 

Følgende kræver tilladelse at erhverve, besidde, bære eller anvende, og tilladelse gives kun undtagelsesvist og i ganske særlige tilfælde:

 

 • knive med tværstillet greb, beregnet til stød
 • springknive og springstiletter
 • faldknive og faldstiletter
 • foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive)
 • knive, der er konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, og som kan trækkes ved brug af én hånd (halsknive)
 • kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lignende
 • kårdestokke, ”kreditkortknive” og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand 
 
Det er gratis at søge om bære-/anvendetilladelse til knive og blankvåben.

Du må gerne købe blankvåben i udlandet, men du skal være opmærksom på reglerne om indførsel af blankvåben.

 

Læs mere om indførsel af våben

 

Knive og blankvåben skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

 

Læs mere om opbevaring af våben og ammunition

 

Sammen med ansøgningen om en bære-/anvendetilladelse skal du sende:

 

 • vedtægter for foreningen
 • oplysninger om blankvåbenart og antal (der udstedes én tilladelse pr. blankvåben)
 • dokumentation for medlemskab af en forening, der godtgør brugen af blankvåben
 • medlemsbevis
 • seneste kontingentindbetaling
 • militær-id (hvis fra forsvaret/hjemmeværnet)
 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Du skal oftest forvente ca. 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 

Bemærk at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies