Spring til hovedindhold

Forslag

Udførsel

Her kan du bl.a. læse om, hvordan du søger om udførsel af våben.

Hvis du skal udføre våben til andet end jagt, fiskeri og konkurrenceskydning skal du kontakte Rigspolitiet.

 

Du skal søge digitalt om tilladelse til at udføre våben. Det er vigtigt at du vedhæfter (eller medsender, hvis du er fritaget for digital selvbetjening) en erklæring fra modtagerlandet ifm. ansøgningen. Erklæringen skal indeholde en accept af indførsel. Det kan være i form af en erklæring fra modtagerlandets myndighed på, at de ikke har indvendinger imod en dansk udførselstilladelse. 

 
Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen:

Ansøg her

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening skal du søge via blanket: 

Udførsel af våben og ammunition

Værd at vide

Hvis du vil udføre våben fra Danmark i mere end 3 måneder, skal du søge om en udførselstilladelse.

 

Du skal også søge om udførsel, hvis du (både som privat og erhvervsdrivende) skal have våben sendt til reparation i udlandet (og efterfølgende søge om tilladelse til indførsel).

 

Vær opmærksom på at du altid skal søge om en tilladelse til at udføre blankvåben – også selvom det er under 3 måneder.

 

 

 

Det kræver tilladelse at udføre våben samt ammunition og dele hertil, herunder:

  • Jagt- og konkurrenceskydevåben
  • Luft- og fjedervåben, alle kalibre (også 4,5 mm)
  • Paintball- og hardballvåben
  • Signalvåben
  • Tilladelseskrævende blankvåben 
 

Du skal til din ansøgning vedhæfte:

  • en erklæring fra modtagerlandet med en accept af indførsel eller
  • en erklæring fra modtagerlandets myndighed på, at de ikke har indvendinger imod en dansk udførselstilladelse
  • en kopi af din våbenpåtegning, såfremt våbnet er registreret via en skytteforening 
 
Det er gratis at søge om udførselstilladelse.

Hvis du vil søge om tilladelse til at udføre et våben til et land udenfor EU som fx USA, skal du søge ved Rigspolitiet.

 
Tilladelsen gælder i 6 måneder. Du skal udføre våbnet indenfor denne periode.
 
Tilladelsen kan ikke forlænges, men du kan søge igen.

Når våbnet er udført skal du underskrive udførselstilladelsen og sende den til våbenafdelingen.

Hvis det drejer sig om et skytteforeningsvåben, så skal du også underrette Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

 
Læs mere

Indenfor ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Du skal oftest forvente ca. 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oveni sagsbehandlingsdagene.

 

Bemærk at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne. 

 
 

Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver

Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når de har truffet afgørelse i sagen.

Nej tak til cookie