Spring til hovedindhold

Forslag

Udførsel af almindelige våben

Sådan søger du om udførsel af våben.

Vær opmærksom på, at nogle tilladelser til udførsel skal søges ved Politiets Administrative Center og andre skal søges ved Rigspolitiet. Du kan læse mere herom nedenfor.

 

Du skal søge digitalt om tilladelse til at udføre våben. Det er vigtigt, at du vedhæfter (eller medsender, hvis du er fritaget for digital selvbetjening) en erklæring fra modtagerlandet ifm. ansøgningen. Erklæringen skal indeholde en accept af indførsel.

 

Det kan være i form af en erklæring fra modtagerlandets myndighed på, at de ikke har indvendinger imod en dansk udførselstilladelse.

Sådan ansøger du om tilladelse

Gør først din samtykkeerklæring klar til vedhæftning. Du skal printe og underskrive den.

 

Samtykkeerklæring

Der er krav om, at du søger digitalt om tilladelsen.

 

Ansøg

 

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger. Indtil da anbefaler vi, at du anvender denne løsning fra en computer.

Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, skal du søge via denne blanket:

 

Udførsel af våben og ammunition

Værd at vide
Det er gratis at søge om udførselstilladelse.

Når våbnet er udført, skal du underskrive udførselstilladelsen og sende den til våbenafdelingen.

 

Hvis det drejer sig om et skytteforeningsvåben, så skal du også underrette Skytteforeningernes Våbenregistrering (SKV).

 
Tilladelsen gælder i seks måneder. Du skal udføre våbnet indenfor denne periode.
 

Det kræver tilladelse at udføre våben, våbendele og ammunition, herunder:

 

 • jagt- og konkurrenceskydevåben
 • luft- og fjedervåben, alle kalibre (også 4,5 mm)
 • paintball- og hardballvåben
 • signalvåben
 • tilladelseskrævende blankvåben
 • militære våben
 • eksplosivstoffer
 • våben nævnt i våbenslovens §6
 • lyddæmpere
 • magasiner
 • samlervåben, der falder uden for våbenloven. Det drejer sig fx om forladevåben fra før 1870 og bagladevåben fra før 1870, der ikke kan anvende enhedspatroner
 

Tilladelse til udførsel af visse våbentyper skal altid søges ved Politiets Administrative Center (PAC), våbenafdelingen. Andre våbentyper skal søges hos hhv. våbenafdelingen eller Rigspolitiet. Det afhænger af, hvilket land våbnet skal udføres til. 

 

Du skal søge om tilladelse til udførsel af våben ved Politiets Administrative Center, når det drejer sig om følgende typer af våben:

 

 • våben til fiskeri, fx harpuner
 • blankvåben
 • paint- og hardballvåben
 • signalvåben
 • luft- og fjedervåben (også 4,5 mm)

 

Ligeledes skal du søge om udførselstilladelse af våben hos Politiets Administrative Center, når det drejer sig om udførsel af følgende våben til EØS-lande, Grønland eller Færøerne:

 

 • jagtskydevåben
 • konkurrenceskydevåben
 • våbendele og ammunition til jagt- og konkurrenceskydning (fx lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler
 • samlervåben, der falder uden for våbenloven. Det drejer sig om forladervåben fra før 1870 og bagladervåben fra før 1870, der ikke kan anvende enhedspatroner

Tilladelse til udførsel af visse våbentyper skal søges ved Rigspolitiet. Udførsel af andre typer af våben skal søges ved hhv. Politiets Administrative Center eller Rigspolitiet. Det afhænger af, hvilket land våbnet skal udføres til.

 

Du skal søge om tilladelse til udførsel ved Rigspolitiet, når det drejer sig om følgende våbentyper:

 

 • militære våben
 • eksplosivstoffer
 • Våben, der er nævnt i våbenlovens §6

 

Du skal ligeledes søge om tilladelse til udførsel ved Rigspolitiet, når det drejer sig om følgende våbentyper, som skal udføres til lande uden for EØS, herunder Schweiz:

 

 • jagtskydevåben
 • konkurrenceskydevåben
 • våbendele og ammunition til jagt og konkurrenceskydning (fx lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler)

Hvis du vil udføre våben fra Danmark i mere end tre måneder, skal du søge om en udførselstilladelse.

 

Du skal også søge om udførsel, hvis du (både som privat og erhvervsdrivende) skal have våben sendt til reparation i udlandet (og efterfølgende søge om tilladelse til indførsel).

 

Vær opmærksom på, at du altid skal søge om en tilladelse til at udføre blankvåben – også selvom det er under tre måneder.

 

Tilladelsen kan ikke forlænges, men du kan søge igen.

Du skal til din ansøgning vedhæfte:

 

 • en erklæring fra modtagerlandet med en accept af indførsel eller
 • en erklæring fra modtagerlandets myndighed på, at de ikke har indvendinger imod en dansk udførselstilladelse
 • en kopi af din våbenpåtegning, såfremt våbnet er registreret via en skytteforening 
 
Læs mere

Inden for ganske kort tid, efter du har indsendt en digital ansøgning/anmeldelse, får du en automatisk mailkvittering retur om, at vi har modtaget din ansøgning/anmeldelse. Den bliver sendt til den mailadresse, du har angivet ifm. den digitale ansøgning/anmeldelse.

 

Hvis du ikke modtager en automatisk mailkvittering, er din ansøgning/anmeldelse ikke gået igennem til våbenafdelingen.

 

Selve tilladelsen/anmeldelskvitteringen bliver fremsendt til dig med almindelig post.

Bemærk, at der på særlige tidspunkter, fx op til og lige efter ferier og særlige jagtsæsoner, er ekstra travlt. Det kan forlænge sagsbehandlingstiderne.

 

Du skal oftest forvente minimum 20 arbejdsdages sagsbehandlingstid fra den dato våbenafdelingen modtager din ansøgning/anmeldelse, til vi sender din tilladelse/anmeldelseskvittering herfra.

 

Du skal lægge postens leveringstid oven i sagsbehandlingsdagene.

 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal du vedhæfte en samtykkeerklæring fra din værge/forældre.

Samtykkeerklæring fra forældremyndighedsindehaver
Du skal give dit skriftlige samtykke til, at politiet må indhente oplysninger om dine personlige forhold og hidtidige vandel. Du skal derfor vedhæfte en underskrevet samtykkeerklæring til din ansøgning.

Samtykkeerklæring fra ansøger

Du kan klage over våbenafdelingens afgørelser.

 

Du skal indsende din klage til våbenafdelingen. Vi vil sende din klage videre til Rigspolitiet sammen med sagens bilag.

 

Du vil efterfølgende blive kontaktet af Rigspolitiet, når der er truffet afgørelse i sagen.

Afvis cookies