Spring til hovedindhold

Forslag

Personfarlig kriminalitet

Rigspolitiets og Rigsadvokatens afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdning og sagsbehandlingstid på personfarlig kriminalitet.

I forbindelse med samrådsmøde 27. august 2019 i Folketingets Retsudvalg fremlagde justitsministeren Rigspolitiets og Rigsadvokatens handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdning og sagsbehandlingstid på personfarlig kriminalitet. Personfarlig kriminalitet omfatter bl.a. vold, voldtægt, drab, brandstiftelse, blufærdighedskrænkelse, røveri og trusler.

 

Rigspolitiet og Rigsadvokaten afrapporterer månedligt til Retsudvalget på handlingsplanen. Anklagemyndigheden offentliggør denne fælles afrapportering på deres hjemmeside.

 

Afrapportering på handlingsplan om personfarlig kriminalitet

 

Formålet med handlingsplanen er på kort sigt at sikre, at alle sager om personfarlig kriminalitet konsekvent tildeles den højeste prioritet, og at forurettede underrettes om behandlingen af deres sag.

 

Handlingsplanens initiativer skal samtidig reducere den høje sagsbeholdning i politi og anklagemyndighed og sikre, at der fremover skabes et balanceret gennemløb i sagsbehandlingen, sådan at sagsophobningen på personfarlig kriminalitet bremses, de nuværende sagsbunker og de ældste sager håndteres, og sagsbehandlingstiden på området nedbringes.

Forslag