Spring til hovedindhold

Forslag

Vold, voldtægt og våben

Statistik om sagsbehandlingstiden for vold- voldtægts- og våbensager.

Anklagemyndigheden offentliggør statistik om sagsbehandlingstiden for vold- voldtægts- og våbensager.

 

Der er sat særligt fokus på en forbedret målopfyldelse i forhold til de politisk fastsatte frister for vold- voldtægts- og våbensager (VVV-sager) i Justitsministeriets mål- og resultatplaner for 2018 med henholdsvis politiet og anklagemyndigheden.

 

Af mål- og resultatplanerne fremgår det, at politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen i VVV-sager, så minimum 75 % af sagerne håndteres inden for fristerne.

 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbeholdningen på personfarlig kriminalitet – oktober 2019

Forslag