Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om at føre våben over grænsen

Ansøg om våbenpas, tilladelse til indførsel og udførsel af våben og ammunition, eller deklaration af våben, hvis du ønsker at rejse med våben eller vil føre våben ind i eller ud af landet.

Hav følgende parat
Du skal logge ind med dit MitID.
 • Journalnummer på våbentilladelse til de våben, du skal have i våbenpasset
 • Vellignende foto – et vellignende foto af dig skal scannes ind og uploades i ansøgningen
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte
 
 • Våbenpasnummer – nummeret står på felt 2.1 i dit våbenpas
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte
 
 • Våbenpasnummer – nummeret stå på felt 2.1 i dit våbenpas
 • Journalnummer på våbentilladelse til de våben, du skal have i våbenpasset
 • Kopi af din våbenpåtegning, hvis du rejser som konkurrenceskytte

Oplysninger om sælger

 • Navn
 • Adresse
 • Land

Våbendata

 • Serienummer på både våben og våbendele
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde (målt fra pibens munding til enden af patronkammeret)
 • Våbnets totale længde (målt fra kolben til mundingen).

Oplysninger om køber/modtager

 • Navn
 • Adresse
 • Land

Våbendata

 • Serienummer på både våben og våbendele
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde (målt fra pibens munding til enden af patronkammeret)
 • Våbnets totale længde (målt fra kolben til mundingen).

Godkendelse af indførsel fra modtagerlandet

 • Evt. indførsel fra modtagerlandet, eller dokumentation fra rette myndighed om, at genstanden ikke er tilladelseskrævende

Våbendata

 • Våbennummer
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde målt fra pibensmunding til enden af patronkammeret
 • Våbnets totallængde målt fra kolben til mundingen

Ammunitionsdata

 • Type
 • Kaliber
 • Antal

Oplysninger om opholdsadresse

 

Rejsedatoer

 
Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på borger.dk.

 

Hvis du ikke har MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til fem dage på levering af almindelige breve.

Der er ingen afgift på ansøgninger om våbenpas, ind- og udførsel af våben og deklaration af våben.

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering med Digital Post. I perioder med spidsbelastning kan du dog forvente en længere sagsbehandlingstid. Du kan se en oversigt over sager, vi behandler aktuelt på vores statusside

Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen med Digital Post.
Hvis du skal have våben over den danske landegrænse, kræver det en tilladelse fra politiet. Hvis det er midlertidig ind- eller udførsel, kan du anvende et våbenpas. Våbenpasset gælder både ved rejser i forbindelse med jagt- eller konkurrencebrug og skal kunne dokumenteres ved invitation eller andet bevis for jagt- eller konkurrencebrug i destinationsmedlemsstaten. Når du søger, får du et våbenpas som gælder i hele EU (europæisk våbenpas).
For at forlænge dit våbenpas i fem år, kræver det, at alle våben i våbenpasset har en gyldig våbentilladelse. Derfor skal du søge om en ny våbentilladelse først, før du evt. søger om at få skrevet våbnet ind i våbenpasset. Hvis du allerede har søgt og fået en gyldig våbentilladelse, opdaterer vi datoerne i dit våbenpas, hvis du søger om forlængelse. Bemærk, at et forlænget våbenpas ikke automatisk giver en forlænget våbentilladelse – du skal søge selve våbentilladelsen også.  

Det kommer an på, hvornår dit pas først er udstedt. Hvis dit våbenpas er udløbet efter fem år, kan du stadig søge om at få det forlænget i en perioden inden for 10 år fra første udstedelsesdato.

 

Eksempel: Et pas udstedt den 01.01.2022 vil udløbe 01.01.2027. Hvis du inden den 01.01.2027 søger om forlængelse, vil det blive forlænget til 01.01.2032. Søger du i stedet først om forlængelse i 2029, vil passet stadig kunne blive forlænget, men kun med den resterende tid op til 2032 – i dette tilfælde to år.

 

Hvis dit pas er over 10 år gammelt fra udstedelsesdatoen, kan du ikke søge om en forlængelse, men skal i stedet søge om et nyt våbenpas. 

 
Dit våbenpas gælder i fem år. Du har mulighed for at forlænge et pas én gang med yderligere fem år. Det giver til sammen en holdbarhed på 10 år fra første udstedelsesdato. 

Kontakt Tilladelser

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte enheden for Tilladelser

Se kontaktoplysninger