Spring til hovedindhold

Forslag

Ansøg om våbentilladelse

Ansøg om ny tilladelse eller forny en tilladelse, der snart udløber, hvis du som jæger eller samler ønsker at have våben, fx skyde- og blankvåben. Du kan også søge om genopladning, registrere haglgeværer og luft/fjedervåben ifølge med jagttegn, samt registrere hagl med gyldig våbenpåtegning.

Hav følgende parat
 Du skal logge ind med dit NemID/MitID.
Du skal oplyse nummeret på dit betalingskort, hvis tilladelsen er pålagt afgift.

Oplysninger om sælger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nr., hvis du køber af en forhandler

Våbendata:

 • Våbennummer
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde målt fra pibens munding til enden af patronkammeret
 • Våbnets totallængde målt fra kolben til mundingen
 

Oplysninger om sælger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nr., hvis du køber af en forhandler

Våbendata:

 • Våbentype
 • Længde
 • Fabrikat, hvis du kender det 

Dokumentation for aktivt medlemskab – fx medlemskort, bevis for indbetalt kontingent, udtalelse fra formand, foreningens vedtægter. 

 

Oplysninger om sælger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • CVR-nr., hvis du køber af en forhandler 

Oplysninger om dit formål med samlingen.

 

Våbendata ved samling af skydevåben:

 • Våbennummer
 • Våbentype
 • Fabrikat
 • Model
 • Ladesystem
 • Kaliber
 • Pibelængde målt fra pibens munding til enden af patronkammeret
 • Våbnets totallængde målt fra kolben til mundingen. 

Ved samling af afladte patroner:

 • Oplysninger om, hvem der har afladt patronerne.
   
 
 • Begrundelse for ansøgningen. Du skal oplyse, hvem du har brug for at kunne forsvare dig imod, og hvorfor du frygter et overfald.
 
Spørgsmål og svar

Alle borgere over 15 år i Danmark har mulighed for at få et NemID/MitID. Har du ikke allerede et, kan du derfor bestille det. Du kan bestille MitID via din bank eller på www.borger.dk/internet-og-sikkerhed/mitid

Hvis du ikke har NemID/MitID, skal du sende de oplysninger, som vi skal bruge til at behandle din ansøgning, samt kvittering for indbetaling af afgift, som brevpost. Se kontaktoplysninger

Du skal dog være opmærksom på, at det forlænger sagsbehandlingstiden væsentligt, hvis du vælger at ansøge med brevpost. Det skyldes, at brevpost øger risikoen for fejl i ansøgningen, at vi skal bruge længere tid på manuel indtastning af dine data, og at PostNord typisk skal bruge op til 5 dage på levering af almindelige breve.

 
For hver våbentilladelse til skydevåben, du ansøger om, koster det 1.085 kr. at indgive ansøgningen – uanset om du opnår tilladelse eller får afslag.

Det koster ikke noget at registrere et haglgevær, som du må have i kraft af dit jagttegn, eller at ansøge om tilladelse til bl.a. blankvåben, ammunition, genopladning, piber, aftagelige magasiner, baskyler, lyddæmpere, optiske sigtemidler, signalvåben, kombinerede gas- og signalvåben, salutkanoner m.v.

Bestemmelserne om betaling fremgår af våbenlovens § 6b, som du kan finde på retsinfo.dk (åbner i et nyt vindue). Vær opmærksom på, at afgiftssatsen efterfølgende er blevet ændret til 1.085 kr, se § 2 i Lov nr. 124 af 30.01.2021
For at vi kan behandle din ansøgning, skal du give dit samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dig i politiets registre.

Vi kan ikke give tilladelser og godkendelser m.v., hvis vores persontjek af dig viser oplysninger, der gør det betænkeligt, at du får adgang til våben. Læs mere om persontjek
 
Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år skal vi bruge en samtykkeerklæring fra dine forældre eller værge. Du skal oplyse deres e-mailadresse, hvorefter de vil modtage en e-mail med en samtykkeerklæring, der skal underskrives med NemID.

Når du har indsendt din blanket digitalt, modtager du en kvittering i e-Boks. Hvis vi mangler yderligere oplysninger i forbindelse med din ansøgning, vil vi kontakte dig. Ellers vil du modtage afgørelsen i din e-Boks. 

 
Vi bestræber os på at behandle din ansøgning i løbet af 4 - 6 uger. I perioder med højsæson, ferie og helligdage kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 

Ved ansøgning om fornyelse af våbentilladelse, skal du være opmærksom på, at det tager lige så lang tid at få behandlet en ansøgning om fornyelse som en ansøgning om tilladelse til et nyt våben. Det skyldes, at vi foretager samme grundige vurdering af politiets oplysninger om dig og din ansøgning i øvrigt ud fra gældende lovgivning, som kan have ændret sig, siden du fik din seneste tilladelse.


 

Den 1. juli 2020 kom der ny lovgivning for våbenområdet. Denne lov beskriver bl.a., at lyddæmpere til rifler, ikke længere skal registreres særskilt. I stedet gives tilladelsen til lyddæmpere sammen med tilladelse til rifler, såfremt der er tale om jagtbrug.  

Skal jeg så søge om tilladelse hvis jeg bagefter køber en lyddæmper? Nej. Du skal i stedet kun søge om tilladelse til en lyddæmper, hvis lyddæmperen er til andre våben end din jagtriffel.
Politiets nuværende våbenregister kan desværre ikke levere oplysninger til brug ved nye ansøgninger eller fornyelse af eksisterende tilladelser. Det forventer vi dog bliver muligt i løbet af 2022, hvor et nyt våbensystem tages i brug. 
Hvis du skal have våben over den danske landegrænse, kræver det en tilladelse fra politiet. Hvis det er midlertidigt, kan anvendes et våbenpas. Våbenpasset gælder både ved rejser i forbindelse med jagt- eller konkurrencebrug og skal kunne dokumenteres ved invitation eller andet bevis for jagt- eller konkurrencebrug i destinationsmedlemsstaten. Når du søger på politi.dk, får du et våbenpas som gælder i hele Europa (europæisk våbenpas). Læs mere om våbenpas og deklarering uden for EU.

Kontakt våbenafdelingen

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte våbenafdelingen

Se kontaktoplysninger