Spring til hovedindhold

Forslag

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer har pligt til at indberette mistænkelige transaktioner til politiet.

Visse stoffer og blandinger, fx acetone og koncentreret svovlsyre, der normalt sælges til lovlig anvendelse, er udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Det betyder, at stofferne kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, og dermed anvendes til skadelige formål, hvis de falder i de forkerte hænder.

 

Forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer har pligt til – til politiet – at indberette mistænkelige transaktioner (mistænkelige salg eller forsøg herpå):

 

  • med udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller
  • med blandinger eller stoffer, hvori udgangsstoffer er indeholdt
  • væsentlig bortkomst (fx større svind) og tyveri af disse stoffer.

 

Vejledning om information til forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Bilag 1: Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors

Bilag 2: Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Bilag 3: Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 98/2013
af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (konsolideret udgave)
 
Bilag 4: Bekendtgørelse nr. 956 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Bilag 5: Bekendtgørelse nr. 1067 om ændring af bekendtgørelse om udgangsstoffer

Forslag