Spring til hovedindhold

Forslag

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer har pligt til at indberette mistænkelige transaktioner til politiet.

Visse stoffer og blandinger, fx brintoverilte og koncentreret svovlsyre, der normalt sælges til lovlig anvendelse, er udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Det betyder, at stofferne kan misbruges til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, og dermed anvendes til skadelige formål, hvis de falder i de forkerte hænder.

 

Forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer har pligt til – til politiet – at indberette mistænkelige transaktioner (mistænkelige salg eller forsøg herpå):

 

  • med udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller
  • med blandinger eller stoffer, hvori udgangsstoffer er indeholdt
  • væsentlig bortkomst (fx større svind) og tyveri af disse stoffer.

 

Vejledning om information til forhandlere af udgangsstoffer til eksplosivstoffer