Spring til hovedindhold

Forslag

Længere ventetid på våbentilladelser

Vi har i øjeblikket markant længere sagsbehandlingstid på våbenområdet end normalt. Det skyldes udfordringer med et nyt våbenregister, som politiet er ved at implementere.

I forbindelse med en ændring i den danske våbenbekendtgørelse er politiet ved at implementere et nyt våbenregister. Implementeringen af våbenregisteret har vist sig at tage længere tid end forventet. 

 

Rigspolitiet, Politiets Administrative Center og den eksterne leverandør, Netcompany, har i 1. halvår af 2022 arbejdet intensivt for at gøre registeret fuldt funktionsdygtigt hurtigst muligt, og arbejdet skrider løbende frem. Status ved udgangen af juni 2022 er, at registeret løbende er blevet forbedret siden ibrugtagningen i januar 2022, men at der fortsat er fejl og mangler ved registeret. 

Det er derfor ikke muligt for registeret fuldt ud at understøtte behandlingen af våbensager, hvilket der dog kompenseres for via workarounds. Arbejdet med udviklingen af registeret fortsætter, ligesom den ekstraordinære assistance af vikarer og politifolk m.fl. til Politiets Administrative Center fortsætter, og arbejdet med at få nedbragt sagsbehandlingstiderne pågår fortsat.

 

Vi er klar over, at udfordringerne med at behandle tilladelser på våbenområdet har konsekvenser for borgere, erhvervslivet og foreninger. Derfor arbejder vi også med højeste prioritet for at gøre systemet færdigt til glæde for både borgere, erhvervsliv, foreninger og politiet og ser frem til en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling på våbenområdet.

 

Siden er sidst opdateret onsdag d. 3. august kl 10.30 (ingen nye tilføjelser)

Du kan beholde, men ikke bruge våben på udløbne tilladelser

Hvis din våbentilladelse udløber, før du kan nå at få en ny, kan du fortsat lovligt besidde dit våben, da vi administrativt har forlænget den periode, som et våben kan besiddes efter, at våbentilladelsen er udløbet, til den 1. september 2022. På den måde kan du beholde dit våben.

 

Det er dog en forudsætning, at du har søgt våbentilladelsen – derfor er vigtigt, at du benytter selvbetjeningsløsningen. Gem også gerne kvitteringen for din ansøgning (fremkommer, efter du har gennemført selvbetjeningen).

 

Efter gældende lovgivning er det ikke muligt at forlænge tilladelser til at bære og anvende våben på tilladelser, der udløber, før ejeren kan nå at få en ny. Dermed gælder – som hidtil – at de omfattede våben skal blive i våbenskabet.

 

Status på sagsbehandling

Vi vil løbende opdatere siden her med information om status på våbenområdet. På grund af udfordringerne med det nye våbenregister prioriterer vi på nuværende tidspunkt at behandle følgende ansøgninger 

 

Borger

 • Våbenpas til jagtvåben, inklusiv nye ene-ejer tilladelser til nyerhvervede delte våben
 • Våbentilladelser til jagt, inklusiv nye ene-ejer tilladelser til delte våben.
 • Våbentilladelse til optisk elektronisk sigtemiddel, kun til en ejer
 • Våbentilladelse til signalvåben, kun til en ejer
 • Våbentilladelse til lyddæmper til særlige tilfælde, dog kun til en ejer 
 • Anmeldelse af glatløbet haglgevær, kun en ejer, samt luft- og fjedervåben med kaliber over 4.5 (uden jagttegn)
 • Indførselstilladelse 
 • Udførsel af våben og ammunition til EU, EØS og nordiske lande
 • Udførsel af blankvåben
 • Registrering af våben, der er opkøbt af en våbenhandler
 • Samtykke til jagttegn, dog kan våbenregisteret i nogle tilfælde ikke modtage information om udstedte jagttegn og derfor heller ikke udstede tilladelser betinget af jagttegn
 • Tilladelse til samling af blankvåben – dekorativt formål 
 • Peberspray
 • Registrering af sikkerhedsveste
 • Destruktion

Virksomhed

 • Tilladelse til at indføre og udføre våben, våbendele, blankvåben og ammunition 
 • Tilladelse til rifler og hagl til erhvervsmæssig brug
 • Tilladelse til køb, anvendelse, overførsel og opbevaring af eksplosivstoffer
 • Tilladelse til at forhandle og opbevare skydevåben og eksplosivstoffer
 • Godkendelse af medarbejdere til våbenhandel, dog ikke eksplosivstoffer eller reparation og service af våben
 • Godkendelse af medarbejdere til transport af blankvåben samt tilladelse til virksomheden til at transportere.
 • Godkendelse til udstilling af våben i butikker og messer
 • Indberetning af afmelding af våben
 • Destruktion

Forening

 • Godkendelse af bestyrelsen til at administrere nedenstående tilladelser:
  - at give våbenpåtegning til foreningens medlemmer
  - at anskaffe og besidde foreningsvåben
  - at give transporttilladelse til medlemmer i foreningen til at transportere foreningens våben.
  (SKV 1)
 • Brug af egne våben i skytteforening samtmulighed for at opbevare den/disse våben i eget våbenskab på egen adresse (SKV 2)
 • Godkendelse til adgang til foreningens våbenopbevaringssteder (SKV 3)
 • Godkendelse til at kunne modtage en transporttilladelse (SKV 3)
 • Anskaffelse af våben til foreningsbrug (SKV 4)
 • Tilbagekaldelse af våbenpåtegning (SKV 5)
 • Overladelse af våben til skytteforenings medlem (SKV 6)
 • Våbenpas til skytteforeningsbrug
 • Indførselstilladelse til våben og våbendele til foreningsbrug
 • Tilladelse til at salutere
 • Destruktion
 • Jagtforeninger (godkendelse af bestyrelse og meddelelse om våbenpåtegning til jagtforeninger og medlemmer af jagtforeninger).

Samarbejdspartnere

Vi arbejder på højtryk med at effektivisere alle sagsgange, så vi igen kan få en stabil drift. Indtil da vil sagsbehandlingstiden på alle ansøgningstyper desværre fortsat være markant længere end normalt.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din ansøgning, men vi kan ikke oplyse yderligere om sagsbehandlingstiderne.

 

Forslag