Spring til hovedindhold

Forslag

Mål- og resultatplaner

Politiets mål- og resultatplan for 2019 har fokus på borgernes møde med politiet og politiets sagsbehandlingstid, særligt på den borgerrettede og utryghedsskabende kriminalitet.

Mål- og resultatplanen for politiet er koordineret med mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden, så de to planer tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politi og anklagemyndighed i 2019.

 

I politiets mål- og resultatplan er der bl.a. fastsat mål for:

  • Effektiv sagsbehandling af straffesager: Reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, forbedre fristoverholdelse af sager for vold, voldtægt og våben samt reducere beholdningen af straffesager.
  • Et borgernært politi: Forbedre ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed med politiet.
  • Effektiv implementering af ungdomskriminalitetsreformen: En styrket indsats mod ungdomskriminalitet.
  • Bekæmpelse af indbrud: Færre borgere skal opleve indbrud i deres hjem.
  • Bekæmpelse af bandekriminalitet: Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer, som gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og opgør skaber utryghed i befolkningen.
Afvis cookies