Spring til hovedindhold

Forslag

Energieffektivisering

Politiets tiltag i forbindelse med Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Cirkulærets formål er at udmønte regeringens beslutning om at reducere statens energiforbrug med mindst 14 % i år 2020 i forhold til år 2006 og at begrænse statens vandforbrug.

 

Hermed forstås, at hvert ministerområde skal reducere sit energiforbrug med 14 % i 2020 i forhold til 2006. Dette skal ske ved at fremme energieffektiv adfærd i statslige institutioner samt at sikre en energieffektiv drift og vedligeholdelse af de bygninger, som staten ejer og lejer.

Forslag