Spring til hovedindhold

Forslag

Samarbejdsopgave og individuel samtale

Vi danner os et indtryk af, hvem du er.

Med samarbejdsopgaven og den individuelle samtale til anden prøvedag danner vi os et indtryk af, om du har potentialet til at udvikle de personlige kompetencer, der er helt afgørende for arbejdet som politikadet og politibetjent.

 

Samarbejdsopgave

Formålet med samarbejdsopgaven er at teste dine samarbejdsevner i forhold til uddannelse og job som politikadet og politibetjent.

 

Sammen med tre til fem andre ansøgere udfører du opgaven, som overværes af bedømmere fra bl.a. Rigspolitiet, politikredsene og Politiskolen.

Dine tidligere samarbejdserfaringer fra fx fritidsinteresser, uddannelse og arbejde kan vise sig nyttige i løsningen af opgaven.

Individuel samtale – det personlige møde

Dette møde er som en jobsamtale, hvor du præsenterer dig, og vi får lejlighed til at høre mere om din baggrund for at søge ind på Politiskolen. 

 

Formålet med samtalen er at give os et samlet indtryk af dig som person og dine forudsætninger for at gennemføre en politiuddannelse.

 

Til samtalen møder du et panel bestående af en samtaleleder, en repræsentant for HR Rekruttering, en repræsentant for politidirektørerne og en repræsentant for Politiforbundet.

Vores forventninger til din viden

Vi forventer, at du har sat dig grundigt ind i politiet som organisation, i aktuelle politiske forhold og i det samfund du skal agere i som kommende politibetjent eller politikadet.

 

Desuden forventer vi, at du har sat dig ind i opbygningen og indholdet af den politiuddannelse, du søger – fx i beskrivelsen af politikadetuddannelsen eller i studieordningen for basisuddannelsen.

Efter samtalen får du at vide, om du er gået videre i optagelsesforløbet.

Forbered dig til samtalen

Du kan bl.a. forberede dig ved at læse om politiet på www.politi.dk og ved at følge grundigt med i aktuelle samfundsforhold i aviser og nyhedsmedier.

 

Når du søger ind til politiet, forventer vi, at du ved noget om det samfund, som du er en del af. Derfor kan en del af samtalen fx koncentrere sig om disse samfundsrelaterede spørgsmål:

 

  • Hvad er et demokrati?
  • Hvordan fungerer det i Danmark kontra andre lande?
  • Hvilken rolle har politiet i det danske samfund?
  • Hvem bestemmer fx, hvad politiet laver?
  • Hvad er de vigtigste aktuelle indenrigs- og udenrigspolitiske emner?
  • Hvad har der fx stået i aviserne og nyhederne gennem de seneste år?
  • Hvad tænker du kendetegner henholdsvis regeringen og oppositionen?
  • Hvem har stemmeret og hvad indebærer det?
  • Hvad er NATO, og hvilken rolle spiller organisationen set med globale øjne?
  • Hvad kendetegner EU, og hvordan er Danmarks forhold/tilknytning til denne institution?

 

Læs mere om sikkerhedsgodkendelse