Spring til hovedindhold

Forslag

Ulovligt arbejde og ophold

Statistik om antallet af anmeldelser, sigtelser og afgørelser i forbindelse med ulovligt arbejde.

Statistikken om ulovligt arbejde er opgjort i forhold til udlændingelovens § 59, stk. 3, og § 59, stk. 5, som omfatter arbejdstagere og arbejdsgivere. Statistikken er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS).

 

Statistikken vedrørende arbejdstagere omhandler kun tredjelandsstatsborgere, dvs. statsborgere uden for EU/EØS landene. Der er ikke udarbejdet statistik med hensyn til nationalitet i relation til anmeldelser, idet nationaliteten på dette tidspunkt ikke er endelig fastlagt.

 

Opholdslængde for personer på ulovligt ophold

Arbejdspapir om opholdslængde for personer på ulovligt ophold, udarbejdet af Strategi og Analyse (SOA) og Nationalt Udlændingecenter (NUC). Papiret indeholder en estimering af udskiftningsraten for personer uden lovligt ophold i perioden 2013-2017.

 

Arbejdspapir: Analyse af opholdslængde for personer på ulovligt ophold