Spring til hovedindhold

Forslag

Østjyllands Politi

Nyhed

7. marts 2019 09:59

14 personer sigtet for at dele Marokko-video

Østjyllands Politi har samlet og gennemgået 118 henvendelser fra hele landet vedrørende deling af en video af et drab på en kvinde i Marokko. Det har nu ført til sigtelse af i alt 14 personer.

Sociale medier

Efter aftale med Rigsadvokaten besluttede Statsadvokaten i Viborg i midten af januar, at koordineringen af efterforskningen af delingerne af drabsvideoen fra Marokko skulle samles i Østjyllands Politi for at sikre en ensartet behandling af sagerne. Den indledende sagsbehandling er nu afsluttet, og sagerne er sendt retur til politikredsene.

”Ud af de 118 henvendelser, vi har modtaget og gennemgået, har 14 sager ført til en sigtelse. De sager har vi sendt retur til de relevante politikredse, der i går har kontaktet de 14 personer, der alle er blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven ved at dele videoen – typisk via Facebook Messenger eller andre sociale medier,” siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard.

 

To paragraffer i spil

Østjyllands Politi fik til opgave at undersøge, hvorvidt der var begået noget strafbart i forbindelse med de-lingerne af videoerne og, sammen med anklagemyndigheden, afklare hvilke paragraffer, der i så fald skulle bringes i spil. Udfaldet er blevet, at der i 12 af sagerne er rejst sigtelse efter straffelovens § 264 d og i to af sagerne efter straffelovens § 136 stk. 2.

”12 personer er sigtet for, under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. De sidste to er sigtet for offentligt udtrykkeligt at have billiget terrorhandlingen, som skete ved drabene af de to kvinder,” siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Overtrædelse af straffelovens § 264 d straffes under særligt skærpende omstændigheder med fængsel i op til 3 år, mens overtrædelse af § 136 stk. 2 straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

 

Se ikke videoen – slet den

De 14 sigtelser understreger alvoren af at dele drabsvideoen fra Marokko. Men det er ikke bare strafbart, det er også krænkende for både ofre og pårørende, og så kan det være en voldsom og dybt ubehagelig oplevelse for både børn, unge og voksne at se den. Derfor opfordrer politiet endnu engang til, at man ikke ser videoen, men hurtigst muligt får den slettet, hvis man har den liggende.

”Det er vigtigt, at vi taler med vores børn og unge om, hvad krænkende film og billeder er, og at de skal slettes og aldrig deles videre, hvis man får dem tilsendt. Både fordi det er ulovligt at dele, men i høj grad også fordi, det har forfærdelige konsekvenser for ofrene og deres nærmeste,” siger chefen for Rigspolitiets Nationalt Forebyggelsescenter Tenna Wilbert.

Hvis man ønsker hjælp eller rådgivning, kan man finde yderligere information på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside www.dkr.dk.

FAKTA

Østjyllands Politi har modtaget og gennemgået i alt 118 henvendelser fra hele landet. I nogle af sagerne er der tale om anmeldelser, mens der i mange tilfælde er tale om tip fra borgerne

 

12 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 264 d stk. 2 jf. stk. 1

 

2 personer er blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens § 136 stk. 2

 

Sigtelserne er fordelt på 9 af landets 12 politikredse:

 • 3 sigtelser i Sydøstjyllands politikreds – heraf én for § 136 stk. 2
 • 3 sigtelser i Midt- og Vestsjællands politikreds
 • 2 sigtelser i Fyns politikreds
 • 1 sigtelse i Nordsjællands politikreds
 • 1 sigtelse i Nordjyllands politikreds
 • 1 sigtelse i Midt- og Vestjyllands politikreds – heraf én for §136 stk. 2
 • 1 sigtelse i Sydsjællands- og Lolland Falsters politikreds
 • 1 sigtelse i Københavns politikreds
 • 1 sigtelse i Københavns Vestegns politikreds

De mistænkte/sigtede er i aldersgruppen 13-69 år:

 • 6 er i alderen 13-18 år (heraf er 2 personer under 15 år, og det skal herfra vurderes om deres sager evt. skal i Ungdomskriminalitetsnævnet)
 • 3 er i alderen 22-36 år
 • 5 er i alderen 45-69 år

**

 

Pressekontakt:

Spørgsmål vedrørende efterforskningen rettes til politiinspektør Michael Kjeldgaard, Østjyllands Politi, på telefon 5076 3068.

Spørgsmål vedrørende de paragraffer, der er taget i anvendelse, og straframmer rettes til vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen på telefon 7268 9431.

Spørgsmål vedrørende forebyggelse og gode råd til børn, unge og forældre rettes til Niels Denny Sørensen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiets NC3, via Rigspolitiets pressekontakt på telefon 4174 0440

Pressekontakt

E-mail: ojyl-presse@politi.dk
Telefon: 2269 1087

 

Kontakt vagtchefen hverdage efter kl. 15.30 og i weekenderne. Der henstilles til, at opkald vedr. døgnrapporten i weekenden sker i tidsrummet kl. 10.00 til 13.00.

Telefon: 8618 2877

28. september 2023

Østjyllands Politi

Belgisk mand idømt fængsel overfald på 14-årig fodboldfan

En 18-årig belgisk ung mand er torsdag blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for at have overfaldet en 14-årig dansk fodboldfan og taget hans trøje tæt på stadion i Aarhus i forbindelse med en fodboldkamp.

25. september 2023

Østjyllands Politi

Formodede tyvekoster: Er det din Bamsestol?

Østjyllands Politi søger ejerne af en Bamsestol, to PH-lamper og noget sølvtøj, som blev fundet i forbindelse med en ransagning.

22. september 2023

Østjyllands Politi

Østjyllands Politi lukker rockerklubhuse

På baggrund af en verserende konflikt i rocker-bandemiljøet lukker Østjyllands Politi nu to klubhuse, hvor en rockergruppering holder til.