Spring til hovedindhold

Forslag

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Københavns Politis område.

Københavns Kommune opdaterer løbende sin hjemmeside, og her kan du se, hvilke søer der åbnes for færdsel.

Se, hvor du må gå på isen

Information i øvrigt:

 

Ordensbekendtgørelsen:
§ 15. Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder. 

Stk. 2. På de i stk. 1 nævnte vandområder må der ikke hugges våger i isen uden politiets tilladelse. Vågerne skal indhegnes eller afmærkes forsvarligt.