Spring til hovedindhold

Forslag

Fakta

Fakta om Københavns Politi.

Københavns Politi er Danmarks største politikreds målt på antallet af indbyggere, antallet af medarbejdere og på aktivitetsniveau i forhold til antallet af hændelser og anmeldelser. Geografisk omfatter politikredsen København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner med i alt ca. 800.000 indbyggere.

Der er ca. 3.300 medarbejdere i Københavns Politi, heraf ca. 2.370 politiuddannede medarbejdere, ca. 90 politikadetter og ca. 180 juridiske medarbejdere ved anklagemyndigheden. Hertil kommer kontorfunktionærer og øvrige faggrupper. 

 

Mere end 600 medarbejdere har deres daglige gang på Politigården i København. Herunder den centrale ledelse, administrationen, vagtcentral og servicecenter samt flere øvrige politiafdelinger. Politikredsens øvrige personale er fordelt over mange bygninger i hele politikredsen. 

 

Anklagemyndigheden fører straffesager i Københavns Byret og Retten på Frederiksberg. Københavns Politi er derfor med hele vejen fra en sag starter med en anmeldelse eller på politiets eget initiativ til den henlægges, afgøres administrativt med f.eks. et bødeforlæg eller ender i retten. 

 

Arbejdet i politikredsen spænder bredt fra bekæmpelse af bande- og organiseret kriminalitet, efterforskning af drabssager, over borgernær kriminalitet som f.eks. vold, indbrud og tyveri, til grænsekontrol, kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende patruljering i gaderne.

Senest har Københavns Politi åbnet det såkaldte RSIOC Ø, som er et døgnbemandet situations- og operationscenter, der på tværs af hele landet, hurtigt kan iværksætte en koordineret og offensiv eftersøgning af en farlig gerningsmand i umiddelbar forlængelse af en større uvarslet hændelse, som f.eks. et drab eller drabsforsøg. 

En travl politikreds 

Københavns Politi varetager mange forskellige politiopgaver i den travle hovedstad. 

Cirka 173.000 pendlere kommer til København hver eneste dag for at arbejde, og Københavns Lufthavn benyttes årligt af ca. 30 millioner rejsende. København er en attraktiv by for både turister og forretningsrejsende, og de giver sammen med dem, som kommer udefra for at passe deres daglige arbejde i byen, et stort pres på trafikken ind og ud af byen.

Politisk og kulturelt centrum

København er Danmarks kulturelle centrum med et væld af aktiviteter og forlystelser lige fra Tivoli, Zoologisk Have, koncerter i Royal Arena og Forum, events i Bella Center, fodboldkampe i Parken og store arrangementer som f.eks. Copenhagen Marathon og Distortion. Der er udover dette mere end 1.500 udskænkningssteder i København.

Kongehuset, Folketinget og størstedelen af statsadministrationen ligger også i hovedstaden, og det har ofte betydning for politiarbejdet i København.

I København ligger Højesteret, Østre Landsret, Københavns Byret og Sø- og Handelsretten, hvilket f.eks. har betydning i forhold til sikring og bevogtning i forbindelse med retssager.