Spring til hovedindhold

Forslag

Sådan klager du

Sådan klager du over Københavns Politi.

Klager over politiets dispositioner i Københavns Politi kan indgives til:

 

Københavns Politi

Juridisk afdeling

Politigården

1567 København V.

E-mail: kbh@politi.dk 

 

Det er vigtigt, at du oplyser sit navn, adresse og telefonnummer.

 

Vedr. mailkorrespondance

Den oplyste e-mailadresse kan benyttes til sikker, krypteret mail. Hvis du har personfølsomme oplysninger, som du ønsker at beskytte, skal du benytte såkaldt sikker mail.

 

Klager over politipersonalets adfærd eller anmeldelser af strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten skal indgives til Den Uafhængige Politiklagemyndighed og ikke til politikredsen.

 

Sådan klager du

 

 

Erstatning til krænkede i Tibetsag – kinesiske statsbesøg 2012 og 2013

På baggrund af episoder i forbindelse med kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013, hvor demonstranter blev forhindret i at komme med tilkendegivelser, der var kritiske i forhold til Kina og i at være synlige for de kinesiske delegationer, konkluderede Tibetkommissionen, at der under besøgene blev givet klart ulovlige ordrer, som i en række tilfælde medførte at Københavns Politi greb ind over for demonstranter i strid med deres grundlovs- og konventionssikrede ret til at ytre og forsamle sig.

 

Københavns Politi har taget Tibetkommissionens beretning til efterretning, og Finansudvalget har ved Aktstykke nr. 90 den 26. april 2018 truffet beslutning om, at der kan udbetales erstatning til demonstranter, hvis rettigheder blev krænket under statsbesøgene i 2012 og 2013.

 

Dette gælder også personer, som ikke tidligere har fremsat krav om erstatning.

 

Hvis du vil søge om erstatning hos politiet, skal du: 

  • sende en skriftlig ansøgning med en kort beskrivelse af den  episode/begivenhed, du deltog i, og hvori politiets indgriben bestod
  • sende dokumentation for dit erstatningskrav f.eks. fotodokumentation vedrørende den konkrete episode sammen med kopi af billedlegitimation i form af pas eller lignende.

Det er uden betydning for at få tilkendt erstatning, om du er dansk statsborger.

 

Der er ikke en tidsfrist for indsendelse af erstatningskrav.

 

Din ansøgning kan sendes som e-post til mailadressen kbh-juridisk-afdeling@politi.dk, eller med sikker digital post via borger.dk. Se vejledning for afsendelse af sikker mail

 

Du kan også sende din ansøgning som almindeligt brev til Københavns Politi, Politigården, 1567 København V, att.: Juridisk afdeling eller indlevere ansøgningen i politiekspeditionen på Københavns Hovedbanegård.

 

Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, er du velkommen til at kontakte Københavns Politi, Juridisk afdeling, e-mail: kbh-juridisk-afdeling@politi.dk eller på telefon 3314 1448.