Spring til hovedindhold

Forslag

Om Politiets Administrative Center

Politiets Administrative Center (PAC) er et landsdækkende center, som løser administrative opgaver for hele politiet inden for områderne automatisk trafikkontrol, bøde, kriminalregisteret, tilladelser og våben. PAC er en del af Midt- og Vestjyllands Politi og har et tæt fagligt samarbejde med Rigspolitiet.

Centrets 370 medarbejdere behandler årligt mere end 1.500.000 sager og bestræber sig hver dag på at yde en effektiv service af høj kvalitet. PAC har også et sekretariat, som primært understøtter afdelingerne med driftsanalyse, udvikling og juridisk sparring, men som også laver kvalitets- og legalitetssikring af sagsbehandlingen i afdelingerne og visiterer klager over PAC's afgørelser.

 

PAC har ikke mulighed for at tilbyde personlig betjening af borgere, men du kan altid få vejledning ved at ringe til PAC's enheder på telefonnumrene under enhedsbeskrivelserne. Kræver din sag personligt fremmøde, skal du henvende dig til din politikreds. Hvis du vil kontakte PAC via e-mail, bedes du sende din mail som Digital Post.

 

Når du sender mail via Digital Post, kan vi besvare dig på en sikker måde.

 

Forslag