Spring til hovedindhold

Forslag

Tildækningsforbud

Der er forbud mod på offentlig sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, medmindre der foreligger et anerkendelsesværdigt formål.

Den 1. august 2018 trådte et nyt tildækningsforbud i kraft: et forbud mod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, medmindre der foreligger et anerkendelsesværdigt formål.

 

Rigspolitiet har på baggrund af tildækningsforbuddet udarbejdet en vejledning og et actioncard til politikredsene, der sammen med en orienteringsskrivelse fra Justitsministeriet skal understøtte politiets håndhævelse af den nye bestemmelse i straffeloven.


Orientering om tildækningsforbuddet
Vejledning om politiets håndhævelse af tildækningsforbuddet
Bilag 2: Actioncard om sager vedrørende overtrædelse af tildækningsforbud