Spring til hovedindhold

Forslag

SSP-samarbejde

SSP-samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi skal forebygge kriminalitet blandt børn og unge i Midt- og Vestjylland

SSP-samarbejdet er et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet. Alle politikredsens 11 kommuner har et SSP-forum, som mødes flere gange årligt for at drøfte udfordringer og indsatser med udgangspunkt i den konkrete situation i området.
SSP-samarbejdet har til formål at skabe gode, trygge og udviklende vilkår for alle børn og unge for derved at motivere dem til at fravælge risikoadfærd – herunder kriminalitet og misbrug.

SSP-aktørernes store lokalkendskab gør, at faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten såvel som i børns og unges levevilkår kan opfanges tidligt, så en indsats kan blive iværksat, før problemerne vokser sig store.

Skolen, socialforvaltningen og politiet er de tre centrale aktører i netværket, men samarbejdsfladerne er mange steder udvidet til også at omfatte andre aktører – for eksempel sundhedspleje, foreningsliv, boligsocialt arbejde og frivilligt arbejde.

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung og har behov for at tale om mulige løsninger, kan du ringe til politiets servicecenter på tlf. 114. Servicecentret tager imod dine oplysninger og giver dem videre til den relevante lokalstation, der følger op på behov og muligheder i det lokale SSP-samarbejde.

 

Du er også velkommen til at kontakte fælleskommunal SSP-koordinator Mona Stougård på tlf. 6116 0861 eller mst012@politi.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvem der er dine lokale SSP-kontaktpersoner ved kommunen og politiet.