Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

12. november 2021 11:42

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten 12. november 2021.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 11. november 2021 kl. 07.00 til 12. november 2021 kl. 07.00.

Døgnrapport

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Asnæs Centret, Asnæs
Gammel Lyngvej, Køge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Juvelvej, Jyllinge
Kløvervej, Jyllinge

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Knarbo Agre, Kårup skov, Fårevejle St.
Skovbakkevej, Overby Lyng, Sjællands Odde

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Mosede Bygade, Greve
Hovgårdsparken, Greve (2 anmeldelser)
Blågårdsvej, Greve
Blågårdsparken, Greve
Kongsted Syd-rasteplads, Vestmotorvejen, Ringsted


Tyveri fra køretøjer – Greve

I alt fem anmeldelser om tyveri fra køretøjer i Greve-området modtog politiet i løbet af torsdagen. Tyverierne var alle sket på ukendte tidspunkter fra onsdag aften og frem til torsdag morgen. De tyveriramte køretøjer havde været parkeret på Mosede Bygde, Hovgårdsparken, Blågårdsvej og Blågårdsparken i Greve.
Nogle af køretøjerne havde ikke spor efter opbrydning, mens andre køretøjer havde fået enten knust en rude eller opbrudt en dør. De stjålne effekter omfattede primært løse effekter i bilerne som f.eks. værktøj, tøj, computer/tablet og drikkevarer. Fra en bil på Mosede Bygade var både rattet, midterkonsol med tilhørende elektronisk udstyr og skærme blevet stjålet.
De nøjagtige tidspunkterne kendes ikke præcist bortset fra tyveriet fra et køretøj på Hovgårdsparken, hvor tyveriet formentlig er sket omkring kl. 03.15.
Politiet vil derfor gerne i kontakt med personer, der har bemærket usædvanlig aktivitet på de anførte veje eller i områderne heromkring, ligesom politiet vil opfordre borgerne til at kontrollere eventuel privat videoovervågning for uvedkommende personer i området natten mellem onsdag og torsdag. Oplysninger i sagerne gives til politiet på tlf. 114.

Gasudslip – Kvarmløsevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 10.41 kørte politiet til Kvarmløsevej for at foretage afspærring af vejen i forbindelse med et gasudslip. Gasselskabet var allerede til stede og ønskede afspærringen foretaget i forbindelse med reparation af lækagen. En 23-årig mand fra Kalundborg havde i forbindelse med gravearbejde på stedet ved et uheld gravet en gasledning over. Ingen var kommet til skade ved uheldet, og afspærringen af området blev ophævet kl. ca. 11.30.

Uro og uorden – Bymarken, Roskilde

Kl. 10.46 slog personalet i svømmehallen alarm til politiet, fordi nogle unge teenagedrenge var kommet i slagsmål med deres pædagoger under ophold i svømmehallen.
Et par patruljer kørte til svømmehallen, hvor der var faldet ro over gemytterne ved politiets ankomst. En 13-årig dreng var blevet uvenner med nogle jævnaldrende, hvorefter uvenskabet akut havde udviklet sig. Ingen var kommet til skade, så alle parter blev sendt i hver sin retning som løsning på konflikten.

Færdselsuheld – Holløsevej, Nørre Jernløse, Regstrup – Holbæk

Kl. 11.18 havde en 65-årig kvinde fra Holbæk kommune påkørt en sten i højre side af vejen, da hun i en personbil kørte i sydvestlig retning. Hun blev undersøgt af personalet fra den tilkaldte ambulance, men var ikke kommet til skade. Påkørslen af stenen var sket i forbindelse med akut opstået ildebefindende. I forbindelse med politiets undersøgelse af, hvorvidt den 65-årige opfyldte de helbredsmæssige betingelser for at være i besiddelse af et kørekort, fik politiet klarlagt, at det ikke var første gang, at hun havde været i kontakt med politiet i anledning af akut opstået ildebefindende under hendes bilkørsel. Politiet besluttede sig for at inddrage hendes kørekort og førerret, således at hun skal gennemgå en lægelig undersøgelse til vurdering af, hvorvidt hun opfylder de helbredsmæssige betingelser for at have et kørekort. Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet.

Tyveri af mobiltelefon fra butik – Nørregade, Køge

Kl. 15.40 anmeldte personalet i en telebutik, at en mand netop var flygtet fra stedet med en ny mobiltelefon. Manden havde henvendt sig som kunde og fik forevist en mobiltelefon til en værdi af ca. 14.000 kr. Han kiggede lidt undersøgende på den, hvorefter han pludselig flygtede fra butikken medbringende mobiltelefonen.
En patrulje ledte forgæves efter manden, der blev beskrevet som: mand, lys i huden, 30-35 år, spinkel af bygning, iført mørk tophue, mørk jakke og blå jeans. Han bar tillige runde og meget mørke briller under besøget i telebutikken, hvorfra videoovervågningen nu vil indgå i politiets efterforskning i tyverisagen i et forsøg på at få manden identificeret.

Færdselsuheld – Parkvej / Diget, Køge

Kl. 15.49 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld i krydset Parkvej-Diget, idet en bilist og en cyklist var stødt sammen. En alvorligt tilskadekommen cyklist blev bragt til skadestuen til behandling for sine skader som følge af uheldet.
På uheldsstedet holdt en personbil med knust frontrude som følge af uheldet, der skete, da en 77-årig kvinde fra Køge var kørt ad Parkvej først mod syd og efter en kurve videre mod vest. I krydset ved Diget foretog hun et venstresving for at køre ad Diget mod syd, men under svingningen skete sammenstødet med en 78-årig mand fra Køge. Han kørte på en el-cykel ad Parkvej mod øst og ramte som følge af påkørslen frontruden på kvindens bil. Cyklisten har cykelhjelm under kørslen, men kom alligevel alvorligt til skade som følge af sammenstødet.
Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet både på grund af personskaden og for at få belyst betydningen af en lavtstående sol på uheldstidspunktet.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Køge Bugt Motorvejen, Karlslunde - Greve

Kl. 17.02 var en patrulje på vej ad motorvejen i nordlig retning i anledning af en anmeldelse om et færdselsuheld, da patruljebilen selv undervejs blev impliceret i et sammenstød med en anden bilist.
Under patruljebilens kørsel i tredje vognbane foretog en bilist fra fjerde vognbane pludselig et vognbaneskift mod højre og ramte herunder patruljebilen. Patruljen og modparten standsede kort efter, hvorefter politiet fik kontakt til føreren af personbilen. En anden politipatrulje blev tilkaldt til at foretage sagsbehandling og fik herunder klarlagt, at modparten var en 47-årig mand fra Polen, som i sin polske bil strejfede patruljebilen ved sammenstødet. Politiet måtte efterfølgende sigte den 47-årige polak for spirituskørsel, idet han var påvirket af alkohol under kørslen. Han blev anholdt og fik udtaget en blodprøve til en hasteundersøgelse for indhold af alkohol. Den 47-årige forblev herefter i politiets varetægt, så han kan blive gjort bekendt med analyseresultatet samt få afgjort sagen inden løsladelsen.
Uheldet, som den involverede patruljebil ikke nåede frem til, var et sammenstød mellem to bilister i motorvejens sydgående spor ved afkørsel 27 Greve N, idet de med forholdsvis lav hastighed havde strejfet hinanden. Der skete kun materiel skade i forbindelse med dette uheld, som politiet blot registrerede parterne og omstændighederne ved.

Færdselsuheld – Hovedvejen, Osted, Lejre – Lejre

Kl. 17.11 rykkede politiet ud til et færdselsuheld, hvor to bilister var stødt sammen. Det viste sig, at en 59-årig mand fra Viby Sj. var kørt i en personbil ad Hovedvejen i nordlig retning på strækning med to vognbaner i samme retning. Den 59-årige var kortvarigt standset i vejsiden, inden han begyndte at lave en U-vending. Herunder stødte han sammen med en 64-årig kvinde fra Roskilde, der i en personbil også kørte i nordlig retning ad Hovedvejen, men i anden vognbane. Hun kunne ikke undgå påkørsel af den 59-åriges bil, men begge parter slap uskadte fra sammenstødet på et sted, hvor der på kørebanens midte er fuldt optrukne spærrelinjer.
Politiet har optaget rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være overtrådt i forbindelse med vendingen, så parterne vil høre nærmere fra politiet på et senere tidspunkt.

Færdselskontrol mv. – Køge Bugt Motorvejen – Greve / Køge / Solrød

Færdselspolitiet foretog torsdag aften en hastighedskontrol på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t. Indsatsen gav følgende resultater:
Kl. 19.27 blev en 19-årig kvinde fra Viborg målt til at køre med mindst 170 km/t i en personbil på motorvejen ved Karlslunde. Da hun havde erhvervet sit kørekort inden for de seneste tre år, kan hun som afgørelse på hastighedssagen ud over en bøde også forvente en påstand om et kørselsforbud.
Kl. 20.05 blev en 63-årig mand fra Rødovre sigtet for at være fører af en personbil, da han kørte i nordgående retning på motorvejen ved Køge. Den 63-årige var i forvejen frakendt kørekortet og måtte derfor ikke sidde bag rattet i et køretøj, hvortil kørekort kræves, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven.
Kl. 20.08 blev en 27-årig mand fra Køge målt til at køre med mindst 144 km/t ad motorvejen mod syd ved Solrød, hvorfor han blev standset og sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Det viste sig, at han i forvejen også var frakendt kørekortet, så det blev til endnu en sigtelse for overtrædelse af færdselsloven.
Alle sigtede kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.

Narkokørsel uden førerret – Klosterparks Alle, Ringsted

Kl. 21.12 anholdt og sigtede politiet en 37-årig mand fra Sverige for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en dansk registreret personbil. Det viste sig, at den 37-årige ikke havde nogen førerret, så han blev også sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøven, som han nu afventer analyseresultatet af. I mellemtiden kan den danske bilejer forvente at blive kontaktet med henblik på sigtelse for at have overladt føringen af personbilen til en person, der ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

Røglugt i opgang – Agervang, Holbæk

Kl. 00.38 anmeldte en lokal borger, at det lugtede af røg i en opgang i en af beboelsesejendommene på Agervang. En patrulje kørte til stedet og fik kontakt til en 33-årig mand fra Holbæk, fra hvis bopæl en anelse røg trængte ud. Der var formentlig efter cigaretrygning gået ild i noget brændbart i mandens lejlighed, hvilket havde forårsaget en lettere røgudvikling, men uden behov for at tilkalde brandvæsnet. Politiet fandt efter et kig på mandens bopæl anledning til at blive bekymret for mandens evne til holde sin bopæl i sundhedsmæssig forsvarlig tilstand. Derfor udfærdigede politiet en socialrapport, så de sociale myndigheder i Holbæk Kommune får muligheden for at tilbyde manden den fornødne hjælp.

15-årig pige overfaldet på gaden – Hovedgaden, Borup – Køge

Kl. 00.50 indgik en anmeldelse om et overfald på en 15-årig pige i Borup tidligere på aftenen. Pigen gik igennem Borup by via Hovedgaden omkring kl. 19.30-19.50 torsdag aften, hvor hun bemærkede tre unge hætteklædte mænd. Hun gik via en sti mod Bækgårdsvej, da hun ved tunnelen under Bækgårdsvej blev overfaldet af de tre drenge/unge mænd, som sparkede hende, mens hun lå ned.

De beskrives alle som: 16-17 år, 170-185 cm, Iført: mørk jakke med hætten trukket over hovedet og mørke bukser. Den ene bar en jakke af mrk. Moncler.

Efter overfaldet lå pigen på jorden, da en mand kom hen til hende og hjalp hende op. Den 15-årige fik fat i et familiemedlem, som fulgte hende hjem. Manden, som hjalp den 15-årige, forlod herefter stedet. Pigen blev senere undersøgt på skadestuen og anmeldte sagen til politiet. Den 15-årige pådrog sig ingen alvorlige skader som følge af overfaldet.

Politiet efterforsker nu sagen og søger i den forbindelse vidner. Politiet vil meget gerne i kontakt med den mand, som hjalp den 15-årige i tunnelen under Bækgårdsvej umiddelbart efter overfaldet. Manden beskrives som 30-40 år, høj og spinkel af bygning, havde mørkt hår og bar briller.

Borgere, som har set noget i forbindelse med overfaldet, eller som har bemærket tre mørkklædte, unge mænd i Borups bymidte torsdag aften, bedes kontakte politiet på tlf. 46351448 eller på tlf. 114.


OPFØLGNING


Brandundersøgelse mv. afsluttet – Skørpingevej, Rødvig Stevns – Stevns

Årsagen til en brand om morgenen lørdag den 16. oktober 2021 på en adresse på Skørpingevej, Skørpinge, Rødvig Stevns, er trods intensive undersøgelser ikke blevet klarlagt.
Ved branden omkom en person, som nu er blevet identificeret som en 64-årig mand fra Polen. Den omkomnes pårørende i Polen er blevet underrettet.
Brandefterforskere fra National Kriminalteknisk Center hos Rigspolitiet, sagkyndige fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut har sammen med efterforskere fra Midt- og Vestsjællands Politi undersøgt brandtomten i et forsøg på at få klarlagt årsagen til branden, der kostede den 64-årige polak livet.
Brandårsagen er ifølge tekniske erklæringer uopklaret, men ud fra brandskaderne formodes branden at kunne være opstået i et område omkring en brændeovn, der blev brugt som varmekilde i boligen.
Den 64-årige er ifølge retsmedicinerne formentlig omkommet som følge af røgforgiftning i forbindelse med branden.
De brandtekniske undersøgelser i anledning af branden og de retsmedicinske undersøgelser af den omkomne har ikke vist tegn på, at der kan være foregået noget strafbart hverken i forbindelse med branden eller forud for den 64-åriges død.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Martin Bjerregaard
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
 

 

Flere døgnrapporter

19. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 19.august 2022.

Vanvidsbilist fik taget bilen - Narkohunde med næse for psilocybinsvampe - Politiet og Færdselsstyrelsen holdt kontrol på Havnen i Roskilde - Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 18. august 2022 kl. 07.00 til 19. august 2022 kl. 07.00.

18. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 18. august 2022

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 17. august 2022 kl. 07.00 til 18. august 2022 kl. 07.00.

17. august 2022

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 17. august 2022.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 16. august 2022 kl. 07.00 til 17. august 2022 kl. 07.00.

Forslag