Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

22. september 2023 12:33

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 22. september 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 21. september 2023 kl. 07.00 til 22. september 2023 kl. 07.00.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Ingen

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Kåstrupvej, Kalundborg

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Canadavej, Klint, Nykøbing Sj.

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Bjergvej, Kværkeby, Ringsted
Turøvej, Vollerslev, Ringsted


Færdselsuheld – Hovedvejen / Hvalsøvej, Osted, Lejre – Lejre

Kl. 06.36 torsdag morgen var flere biler blevet impliceret i et sammenstød på Hovedvejen i det lysregulerede vejkryds ved Hvalsøvej, så en ambulance var blevet sendt til stedet.

Det viste sig, at en 45-årig mand fra Herlufmagle som fører af en personbil i nordøstlig retning for sent begyndte at bremse, idet førere af to personbiler foran ham var bremset op for rødt lys i lyskrydset ved Hvalsøvej.

Den 45-årige påkørte bagenden af bilen foran ham, således at den påkørte bil blev skubbet frem i den tredje part.

Alle parter blev tilset af ambulancepersonalet, men alle var sluppet uden behandlingskrævende skader. Sammenstødene bevirkede kortvarig spærring af det nordgående spor frem til kl. ca. 07.10, hvor også det spor atter var blevet farbar.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Lellinge, Køge

Kl. 07.57 var to bilister stødt sammen på Ringstedvej på vejstrækningen ved Krageskovbakken, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Sammenstødet skete, efter at en 32-årig mand fra Ringsted som fører af en varebil i vestlig retning var standset før svingning til venstre ind ad en indkørsel.

Bagfra i samme retning kom en 40-årig mand fra Køge kørende i en personbil, men overså varebilens standsning på vejen. Trods en kortvarig nedbremsning kunne den 40-årige ikke undgå at påkøre bagenden af varebilen.

Den 32-årige blev bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader ligesom modparten. Politiet registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Lov om euforiserende stoffer – Sct. Jørgensbjerg, Kalundborg

Kl. 08.50 standsede politiet en 51-årig mand fra Kalundborg som fører af en knallert, da han kom kørende ad Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg.

Ved kontrollen fik politiet mistanke om, at manden kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer. Mistanken blev bekræftet, da politiet fandt den 51-årige i besiddelse af 20 gram hash, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 51-årige selv var ikke påvirket af euforiserende stoffer, så han blev ikke sigtet for noget i relation til hans kørsel på knallerten. Senere kan han forvente at høre fra politiet, når sagen om hashbesiddelsen skal afgøres.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Gørlev Landevej, Høng - Kalundborg

Kl. 10.11 standsede politiet i en rutinemæssig kontrol en personbil, som blev ført ad Gørlev Landevej i sydlig retning ved Høng.

Bag rattet i bilen sad en 41-årig mand fra Gørlev Sj., som ikke kunne fremvise noget kørekort, idet han i forvejen var frakendt førerretten og derfor ikke måtte være fører af et køretøj, hvortil et kørekort var krævet.

Den 41-årige deltog i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen. Han blev herefter sigtet for narkokørsel og fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Da personbilen er ejet af en anden den 41-årige, undersøger politiet, om der måtte være grundlag for at sigte bilejeren for at have overladt føringen af køretøjet til en person, der ikke lovligt kunne være fører.

Færdselsuheld / spirituskørsel – Gammerødvej /Ryeskovvej/Magleskovvej, Borup – Køge

Kl. 11.23 rykkede to ambulancer ud til vejkrydset Gammerødvej – Ryeskovvej ved Borup, efter at to bilister var stødt sammen. Undervejs til uheldsstedet fik politiet oplysninger om, at den ene part kunne være påvirket af alkohol.

På uheldsstedet havde de to implicerede personbiler fået mindre materielle skader, og de implicerede førere var begge sluppet fra uheldet med diverse knubs, efter at den ene part – en 68-årig mand fra Borup – var blevet kontrolleret på skadestuen.

En 60-årig mand fra Herfølge var så påvirket af alkohol, at han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel. Han fik udtaget en blodprøve og blev løsladt efter afhøring om alkoholindtagelsen og kørslen inden færdselsuheldet.

Uheldet var sket, efter at den 60-årige i en personbil var kørt ad Gammerødvej mod vest frem til krydset ved Ryeskovvej, hvor han ville fortsætte ligeud og videre ad Magleskovvej. Efter kørsel frem over stoplinjen og ud på Ryeskovvej ramte han ind i venstre side på en personbil, som den 68-årige førte ad Ryeskovvej i sydlig retning.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om flere overtrædelser af færdselsloven, og analyseerklæringen fra den 60-åriges blodprøve afventes nu.

Bilist fik ildebefindende – Lyngvej, Køge

Kl. 15.42 fik politiet via alarm 112 melding om, at en ambulance var sendt ud til føreren af en bil, som var standset på Lyngvej umiddelbart øst for motorvejsafkørsel 32 Køge, idet føreren var blevet syg under kørslen.

Politiet fik på stedet kontakt til en 52-årig mandlig bilist, der var ved bevidst, men som ikke var stødt ind i andre trafikanter under kørslen.

Den 52-årige havde fået et ildebefindende under kørslen og fik akut hjælp af både politiet og personalet fra den tilkaldte ambulance, inden han blev bragt til skadestuen til en nærmere kontrol af sit helbred.

Politiet fik efterfølgende flyttet hans bil, så trafikken ad Lyngvej kunne normaliseres ved lyskrydset ved motorvejens til- og afkørsel.

Færdselsuheld – Ringstedvej, Igelsø, Holbæk

Kl. 15.50 var to bilister stødt sammen på Ringstedvej i Igelsø, så både ambulancepersonale og politiet rykkede ud til uheldsstedet.

En 59-årig kvinde fra Vig var som fører af en personbil kørt ind i bagenden af en forankørende personbil, som en 28-årig mand fra Ringsted førte i samme retning.

Den 59-årige blev i ambulancen kørt til kontrol på skadestuen, men var ligesom modparten sluppet uden behandlingskrævende skader.

Sammenstødet havde bevirket, at væsker mv. var løbet ud af de implicerede biler, så et bugseringskøretøj medbringende ”kattegrus” blev rekvireret til stedet. Bugseringskøretøjet fik flyttet de implicerede biler, så vejen atter var farbar i begge spor kl. ca. 16.45.

Politiet registrerede omstændighederne og parterne i sammenstødet.

Ældre bilist standset af andre trafikanter – Køgevej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 16.23 fik politiet en henvendelse fra en bilist, der havde fået stoppet en ældre mand, der i en personbil havde kørt så underligt, at bilisten havde stoppet ham og til den stoppede mands utilfredshed.

Politiet fik kontakt til en ædru, 89-årig mandlig bilist, der var i besiddelse af et kørekort til bil med gyldighed frem til 2033.

Ifølge anmelderen og vidner havde den 89-åriges kørsel i en personbil ad Køgevej været præget af usikkerhed og uhensigtsmæssig adfærd i lyskrydset Køgevej - Snoldelev Bygade til stor forundring for øvrige trafikanter, så anmelderen og et vidne havde fundet anledning til at stoppe den 89-åriges kørsel, inden et uheld skete.

Politiet vurderede med baggrund i de fremkomne oplysninger, at kørekortmyndighederne skulle underrettes om den 89-åriges kørsel, så kørekortmyndighederne kunne få iværksat en helbredsundersøgelse og eventuelt en vejledende, kontrollerende køreprøve.

Den 89-årige og hans bil blev kørt til hans bopæl ved politiets foranstaltning, hvorefter den 89-årige formentlig kan forvente at høre nærmere fra kørekortmyndigheden.

Falsk anmeldelse om knivstikkeri – Hovedgaden, Lille-Skensved – Køge

Kl. 19.32 rykkede politiet med adskillige patruljer ud til en restauration på Hovedgaden i Lille-Skensved, hvor der ifølge et opkald til alarmcentralen skulle være sket et knivstikkeri.

Politiet kunne ved ankomst til området og på den pågældende restauration konstatere, at ingen var kommet til skade, og at der ikke var tegn på, at der overhovedet var foregået noget voldsomt. Sygehuset i Køge havde heller ikke modtaget tilskadekomne personer efter et knivstikkeri.

Alarmopkaldet blev undersøgt nærmere, hvorefter politiets fokus rettede sig mod en 22-årig mand fra Borup. Hans mobiltelefon var blevet brugt til alarmopkaldet, og da han tilfældigt opholdt sig på restaurationen, undersøgte politiet hans mobiltelefon nærmere.

Politiet kunne herved konstatere, at hans mobiltelefon trods hans benægtelse var blevet anvendt til alarmopkaldet. Den 22-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at forårsage ugrundet udrykning af bl.a. politiet og ambulancepersonale mv.

Opkaldet til alarmcentralen er blevet sikret og vil nu indgå som bevis i sagen mod den 22-årige, der kan forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelsen.

Efterlyst mand lavede uro – Gammel Landevej, Roskilde

Kl. 00.04 fik politiet et alarmopkald fra en kvinde, som oplyste, at en tidligere mandlig bekendt var ved at trænge ind på hendes bopæl på Gammel Landevej i Roskilde.

Politiet kørte hurtigt til Gammel Landevej, men den mandlige bekendte var forsvundet herfra. Han blev hurtigt identificeret som en 31-årig mand fra Roskilde, som viste sig at være efterlyst af politiet, fordi han ikke var kommet retur til et fængsel efter uledsaget udgang.

Den 31-årige blev eftersøgt relevante steder i Roskilde og blev kl. ca. 01.15 fundet hos en mandlig bekendt, hvor han opholdt sig.

Politiet frihedsberøvede den 31-årige, der var påvirket af formentlig både alkohol og narkotika. Han blev tilset af en læge og efterfølgende anbragt i detentionen til afrusning, inden han i løbet af fredagen vil blive overgivet til Kriminalforsorgen til fortsat afsoning af den tidligere idømte frihedsstraf.

Den 31-årige blev ikke sigtet for noget i relation til den uønskede henvendelse hos kvinden på Gammel Landevej.

Tyveri fra personbiler – Jyllinge - Roskilde

Kl. 06.27 fik politiet den første af indtil videre fem anmeldelser om tyveri fra personbiler i løbet af natten til fredag.

Tyverierne var i alle tilfælde gået ud over personbiler af mærket BMW, hvis styrings- og instrumentpanel i alle tilfælde var blevet stjålet.

Bilerne havde været parkeret på vejene Marsvej, Paketvej, Kajakvej, Neptunvej og Finnjollevej i Jyllinge, hvor tyven(e) i flere tilfælde havde skaffet sig adgang til bilerne ved at knuse en bilrude.

Politiet har været i området for at undersøge nogle af bilerne for eventuelle spor, der kan bidrage til identifikation af en eller flere mistænkte. Ingen har umiddelbart bemærket noget usædvanligt i løbet af natten, og bilejerne har først opdaget tyverierne i løbet af fredag morgen.

Hvis nogen har bemærket usædvanlig aktivitet i Jyllinge-området i nat eller på den private videoovervågning kan se uvedkommende personer, hører politiet gerne herom på tlf. 114.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

12. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 12. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 11. juli 2024 kl. 07.00 til 12. juli 2024 kl. 07.00.

11. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 11. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 10. juli 2024 kl. 07.00 til 11. juli 2024 kl. 07.00.

10. juli 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 10. juli 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 9. juli 2024 kl. 07.00 til 10. juli 2024 kl. 07.00.