Spring til hovedindhold

Forslag

Midt- og Vestsjællands Politi

Døgnrapport

27. april 2023 12:36

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 27. april 2023.

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 26. april 2023 kl. 07.00 til 27. april 2023 kl. 07.00.

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Algade, Roskilde (forsøg)

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Østerbakken, Tune

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Blåmunkevej, Bjerge Strand, Store-Fuglede (forsøg)
Skansehagevej, Rørvig

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Strandly, StrøbyHurtig bilist – Køgevej, Ringsted

Kl. 10.55 målte færdselspolitiet med laserudstyr hastigheden på en personbil til 83 km/t, da bilen kørte ad Køgevej i østlig retning på en vejstrækning i tættere bebygget område, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t.

Personbilen blev ført af en 55-årig mand fra Sydjyllland, som blev sigtet for hastighedsovertrædelsen og nu kan forvente at få en bøde på 4.200 kr. med en påstand om betinget frakendelse af kørekortet sammen med et pligtigt bidrag til Offerfonden på 500 kr.

Mistænkeligt forhold – Tyttebærhaven, Greve

Kl. 13.16 slog en lokal mand alarm til politiet, da hans videoovervågning havde afsløret tre unge ved hans bopæl, og den ene havde taget i håndtaget på en låst dør. Han frygtede derfor, at de uvedkommende ville begå indbrud i hans bopæl.

Politiet kørte med flere patruljer til området, hvorfra de unge var forsvundet. Der var ikke noget tegn på forsøg på voldelig opbrydning af hverken døre eller vinduer. En gennemgang af videoovervågningen viste bl.a. en dreng i 14-16 års alderen, som sammen med et par andre bl.a. også havde været i carporten på adressen.

Da der ikke hverken var stjålet noget fra stedet eller gjort forsøg på indbrud, vurderede politiet sammen med anmelderen, at der kunne være tale om en slags drengestreger, inden den ene af de tre unge forlod stedet på sit eget el-løbehjul. Politiet foretog derfor ikke yderligere i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Sydmotorvejen, Køge

Kl. 14.02 rykkede politiet ud til et færdselsuheld på Sydmotorvejen i det nordgående spor ved Køge, efter at en motorcyklist og en lastbil var blevet impliceret i et sammenstød.

En ambulance var sendt til uheldsstedet, hvor politiet kunne konstatere, at trafikken kunne passere uden problemer.

En 19-årig mand fra Haslev var som fører af en motorcykel sluppet uden behandlingskrævende skader fra sammenstødet med en lastbil, selv om han væltede. Han og den 73-årige mandlige lastbilchauffør fra Hårlev var begge kørt i nordlig retning, da den 19-årige ville overhale lastbilen.

Ved overhalingens begyndelse havde motorcyklisten ramt den bageste del af lastbilen, så han mistede kontrollen over motorcyklen og væltede.

Politiet kunne konstatere, at den 19-årige motorcyklist slet ikke havde erhvervet sig et kørekort hverken til bil eller motorcykel, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med afhøringen omkring færdselsuheldet, som politiet har optaget rapport om.

Mand død af knivstik – Folkeparken - Roskilde

Kl. 14.30 blev en 31-årig mand fra Roskilde fundet såret af knivstik i et buskads i Folkeparken i Roskilde.

Se tidligere udsendt pressemeddelelse om sagen.

Afspærringen i forbindelse med politiets arbejde i Folkeparken blev ophævet kl. ca. 20.15.

Efterforskningen i sagen fortsætter med blandt andet en nærmere undersøgelse af den nu afdøde mand for at udelukke, at der er tale om en forbrydelse.

Politiet vil fortsat gerne i kontakt med personer, der måtte have set manden i Folkeparken inden anmeldelsen kl. 14.30. Oplysninger i sagen gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 114.

Ukrudtsbrænder årsag til brand – Emmabodavej, Jyderup - Holbæk

Kl. 14.54 måtte en 72-årig tilkalde brandvæsnet, da der var udbrudt brand i et redskabsskur ved hans bopæl.

Han havde forinden brugt en ukrudtsbrænder i nærheden af redskabsskuret, da han kort efter opdagede ild op ad en væg i skuret. Trods ihærdig forsøg på at slukke branden med vand fra en vandslange havde ilden fået så meget fat i skuret, at brandvæsnet måtte tilkaldes.

Inden brandvæsnets ankomst havde ilden nået af sprede sig til hele skuret, en carport og tagudhænget ved en indgang til boligen samt husets bryggers.

Ingen personer kom til skade ved branden, som ifølge politiets vurdering skyldtes uforsigtig omgang med ukrudtsbrænderen. Den 72-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af beredskabslovgivningen, så han nu kan se frem til at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Lov om euforiserende stoffer – Gymnasievej, Køge

Kl. 15.11 rykkede politiet ud til en kælder under en beboelsesejendom på Gymnasievej, hvor der ifølge en henvendelse til politiet skulle opholde sig en mand, der måske var i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg.

Politiet fik på stedet kontakt til en 21-årig mand fra Køge, som ikke havde nogen tilknytning til ejendommen. Han var i besiddelse af nogle små poser med hashklumper, der i alt vejede godt ni gram.

Den 21-årige fik hashen beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel uden førerret mv. – Slotsvolden, Holbæk

Kl. 16.15 blev en 29-årig mand fra Store-Merløse sigtet for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil på parkeringspladsen ved Slotsvolden.

Forinden havde han deltaget i en narkometertest, der havde givet udslag for påvirkning af euforiserende stoffer.

Desuden havde den 29-årige ikke nogen førerret, og ved visitationen efter anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af en lille klump hash. Det medførte yderligere to sigtelser til den 29-årige, der blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Butikstyveri – Rådhusstræde, Køge

Kl. 16.46 anmeldte personalet i et tøjbutik i Rådhusstræde, at en ung pige var tilbageholdt efter mistanke om tyveri af tøj.

Politiet fik kontakt til en 15-årig pige fra Køge, som kunne mistænkes for tyveri af tøj til en værdi af 805 kr., idet hun havde forladt tøjbutikken uden at betale for varerne.

Pigens værge, et andet familiemedlem samt en repræsentant for de sociale myndigheder kom til stedet og overværede afhøringen af pigen, der blev sigtet for tyveri af tøjet.

Hun og hendes værge kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Ung bilist uden ledsager – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 17.05 bemærkede en patrulje en personbil med flere unge i køre ad Køge Bugt Motorvejen mod syd ved Køge C-afkørslen.

Patruljen mente at kunne genkende føreren som en ung mand, der havde kørekort, men som på grund af sin alder skulle have en ledsager med under kørslen.

Politiet blev bekræftet i mistanken mod en føreren, som var en 17-årig mand fra Greve. Ingen af de øvrige personer i bilen opfyldte kravene til at være ledsager for den 17-årige fører under kørslen.

Den 17-årige blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven, hvilket faktisk var fjerde gang inden for en måned, at han blev afsløret i at køre bil uden at have en ledsager med.

Narkokørsel uden førerret – H/F Granløseparken, Holbæk

Kl. 17.20 blev en 33-årig mand fra Holbæk anholdt i forbindelse med en sigtelse for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil i haveforeningens område.

En narkometertest havde nemlig indikeret, at han var påvirket af opiater under kørslen i personbilen, som han i øvrigt heller ikke lovligt kunne være fører af, fordi han ikke havde erhvervet sig et kørekort.

Den 33-årig mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Brand i affald – Finervej, Gadstrup – Roskilde

Kl. 17.39 rykkede brandvæsnet ud til en ildebrand i en større bunke affald på en genbrugsplads på Finervej i Gadstrup.

Branden udviklede en del røg, der drev i østlig retning, så myndighederne opfordrede personer at opholde sig uden for røgfanen og i øvrigt lukke døre og vinduer.

Der var ikke risiko for, at branden ville brede sig, og specialudstyr blev rekvireret til at måle, om røgen kunne være ekstraordinær farlig.

Kl. ca. 22.00 var røgudviklingen fra branden aftaget så meget, at advarslen om ophold i røgfanen kunne afblæses. Ingen meldes tilskadekommen eller utilpas som følge af røgen.

Politiet havde tidligere på aftenen forladt brandstedet, hvor brandvæsnet fortsatte slukningsindsatsen. Branden formodes opstået i forbindelse med aflæsning af noget affald på stedet, så ingen kan umiddelbart mistænkes for noget strafbart.

Utryghedsskabende mand på spil flere steder – Køge / Roskilde

Kl. 19.15 rykkede politiet ud til Ejbyvej i Lille-Skensved, idet en mand råbte og skreg på gaden, ligesom han af og til hoppede ud blandt de kørende biler, hvis sidespejle han slog eller sparkede ud efter.

Politiet fik i området kontakt til en udadreagerende, 28-årig mand fra Sverige, som ikke ville lade sig frihedsberøve. En patruljehundefører, der med sin tjenestehund tilfældigt kom forbi på vej til arbejde, assisterede efterfølgende ved frihedsberøvelse af den svenske mand, som endte med at blive bidt af politihunden på grund af sin aggressive adfærd.

Den svenske mand blev på grund af sin adfærd sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og efterfølgende efter et lægetilsyn anbragt i detentionen.

Kort efter kl. 22.00 anså politiet det som forsvarligt at løslade manden fra politistationen i Roskilde.

Kl. 00.18 henvendte en 60-årig mand sig til politiet, fordi han på Møllehusvej, Roskilde, var blevet kontaktet af en fremmede mand, der oplyste at være blevet stukket med en kniv.

Politiet kørte hurtigt til Møllehusvej, hvor politiet igen fik kontakt til den 28-årige, svenske mand, som ikke var blevet stukket af en kniv, men som havde en mindre skade som følge af hundebiddet tidligere på aftenen. Manden blev formanet om ikke at skræmme andre med voldsomme udtalelser, inden han blev bortvist fra området.

Kl. 01.25 måtte politiet så køre til området ved en fastfoodrestaurant i Ringstedgade, Roskilde, hvortil en ambulance var blevet tilkaldt. En mand optrådte aggressivt og utryghedsskabende over for ambulancepersonalet.

Det viste sig igen at være den svenske mand, som nu blev sigtet igen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin aggressive adfærd. For at få skabt på gaderne i Roskilde blev han igen frihedsberøvet og anbragt i detentionen, hvor han fik lov til at sove natten igennem.

En læge vurderede denne gang, at den svenske mand havde behov for behandling på grund af sin mentale tilstand, så ved løsladelsen torsdag morgen kørte politiet ham på et sygehus til fornøden behandling i den anledning.

Tissende mand havde hash på sig – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 21.50 bemærkede en patrulje i forbindelse med et rutinemæssigt tilsyn med området ved Holbæk togstation, at en mand stod og tissede op ad væggen i ventesalen.

Det var en 30-årig mand fra Holbæk, som var stærkt irriteret over politiets henvendelse. Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og blev efterfølgende fundet i besiddelse af godt fire gram hash.

Hashen blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, inden den 30-årige mand blev bortvist fra togstationens område.

Bilist ville ikke standse og forulykkede – Nylandsvej, Køge

Kl. 01.42 vil en patrulje rutinemæssigt standse en personbil, der kørte rundt i området ved den nordlige del af Nylandsvej.

Trods tændte udrykningssignaler fortsatte bilisten og forsøgte at køre fra politiet ad de mindre villaveje i området, inden kørslen endte på en parkeringsplads ved nogle boligblokke på Nylandsvej.

Mens bilen med lav hastighed kørte på parkeringsplads, sprang føreren af bilen ud og løb fra stedet, mens bilens fortsatte fremad og påkørte en carport.

Politiet løb føreren op og foretog anholdelse af en 21-årig mand fra Korsør, der i forvejen var frakendt kørekortet. Endvidere kunne han mistænkes for at være påvirket af euforiserende stoffer under kørslen.

Ved visitationen efter anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af både en ulovlig kniv og lidt hash, inden han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Efter afhøring til de mange sigtelser løslod politiet den 21-årige, der havde kørt rundt i en personbil, som tilhørte en anden. Politiet undersøger derfor, om der måtte være grundlag for at sigte ejeren af personbilen for at have overladt føringen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.

Brandundersøgelse – Fjordgårdsvej, Holbæk

Kl. 04.31 slog et opmærksomt avisbud alarm, efter at han i området havde kunnet lugte røg. Han undersøgte årsagen nærmere og fandt en 89-årig mand gå forvirret rundt på gaden.

Årsagen hertil var nemlig, at kraftig røg kom fra den 89-åriges bopæl i et etagebyggeri, så anmelderen begyndte at alarmere øvrige beboere i opgangen indtil brandvæsnets ankomst.

Beboerne blev evakueret, så brandvæsnet kunne foretage det nødvendige slukningsarbejde i den 89-åriges lejlighed. Hans lejlighed havde fået diverse brandskader, så den ikke kunne bebos, og en anden lejlighed havde fået vandskader som følge af slukningsarbejdet.

Ambulancepersonale tilså de evakuerede, men ingen var kommet til skade ved branden.

Brandstedet skal undersøges nærmere i et forsøg på at finde frem til brandårsagen i den 89-åriges lejlighed.

 Pressekontakt

 

 

Kommunikationschef Thomas Kristensen

E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

Maria Sander Hansen
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210
Charlotte Tornquist
E-mail: mvsj-kommunikation@politi.dk
Telefon: 25426210

 

17. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi uddrag af døgnrapporten den 17. juni 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 14 . juni 2024 kl. 07.00 til 17. juni 2024 kl. 07.00.

14. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 14. juni 2024

Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 13. juni 2024 kl. 07.00 til 14. juni 2024 kl. 07.00.

13. juni 2024

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestsjællands Politi: uddrag af døgnrapporten den 13. juni 2024

Ældre ægtepar snydt af frække svindlere - Kvinde tæt på at miste ny Tesla - Ukrudtbrænder startede brand. Læs uddraget af det seneste døgns hændelser i Midt- og Vestsjællands politikreds for tidsrummet 12. juni 2024 kl. 07.00 til 13. juni 2024 kl. 07.00.