Spring til hovedindhold

Forslag

Borgerråd

Østjyllands Politi etablerer to borgerråd, hvor frivillige får lov at præge udviklingen af Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi ønsker at være i tæt kontakt med borgerne. Derfor opretter vi to borgerråd, hvor frivillige borgere kan fortælle om deres oplevelser med og forventninger til politiet. De to råd forventes at holde første møde i starten af 2020. Læs mere herunder.
Om Østjyllands Politis borgerråd

Østjyllands Politi ønsker at være i tæt dialog med borgerne. 

Vi er sat i verden for at skabe tryghed og sikkerhed, og vi ønsker at sætte fokus på borgerens møde med og forventninger til politiet.

 

På den baggrund har Østjyllands Politi besluttet at oprette to borgerråd. Det ene borgerråd dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommune, mens det andet dækker Aarhus, Odder og Samsø Kommune.

 

Borgerrådet er et forum, hvor borgerne fortæller om deres oplevelser af og med politiet. Der vil både være mulighed for, at borgerrådene drøfter emner, de selv har dagsordenssat, og for at Østjyllands Politi kan tage emner op til drøftelse med borgerne.

 

Hvert Borgerråd består af op til 10 medlemmer. Rådene afholder hver op til fire møder årligt og vil være sammensat med henblik på at sikre så bred sammensætning som muligt. Borgerrådene konstituerer sig selv med formand og næstformand, mens Østjyllands Politi står for de praktiske detaljer til møderne.

Borgerrådet er et forum, hvor frivillige borgere fortæller om deres oplevelse af og forventninger til politiet. Borgerrådet afholder op til 4 aftenmøder årligt af ca. 2 timers varighed.

 

Det nordlige borgerråd vil afholde sine møder på politistationen i Randers eller Grenå, og det sydlige borgerråd vil afholde sine møder på hovedpolitistationen i Aarhus.

 

Da borgerrådet er et nyt tiltag, vil det første møde være konstituerende, dvs. at der bl.a. skal vælges en formand og en næstformand. Al mødeplanlægning, udarbejdelse af dagsordener og referater varetages af Østjyllands Politi.

 

Det første møde i borgerrådet forventes at finde sted i starten af 2020.

Det vigtigste er, at du som medlem af borgerrådet er motiveret for at drøfte og dele dine forventninger til politiets opgaveløsning, og at du er aktivt deltagende på møderne i borgerrådet.

 

Herudover forventer vi, at du:

  • Er fyldt 18 år
  • Er bosat i én af følgende kommuner: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder eller Samsø
  • Har lyst til at gøre en forskel og er motiveret for at påvirke den fremtidige udvikling af Østjyllands Politi
  • Med engagement vil dele dine oplevelser af samt forventninger og holdninger til politiet - uanset om de er af positiv karakter eller om de indebærer forslag til udviklingsområder
  • Har lyst til at samarbjede med politiet og de øvrige borgere i rådet og har mod på at dele konstruktive idéer og udviklingsforslag
  • Kan se dig være en del af borgerrådet i 2 år

Deltagelse i borgerrådet er frivilligt og ulønnet, men du vil modtage kørselsgodtgørelse.

Til møderne vil der være let forplejning.

 

For at kunne blive en del af borgerrådet, skal du have en ren straffeattest.

Østjyllands Politi har tre primære stationer i henholdsvis Aarhus, Randers og Grenå samt et antal lokalstationer. Østjyllands Politi omfatter Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø Kommuner og politikredsen dækker således et areal på ca. 3.500 km2, som har mere end 536.000 indbyggere.

 

Østjyllands Politi arbejder ud fra værdier om åbenhed, ærlighed, ansvarlighed, etik og kvalitet. Vores mission er, som en del af dansk politi, at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Vi vil sikre at strafskyldige drages til ansvar og sikre, at der ikke sker forfølgning af uskyldige.

Ansøgningsfristen til borgerrådene er netop udløbet, og de to råd er ved at blive sammensat.

 

Borgerrådene forventes at holde de første møder i starten af 2020. Når rådene har etableret sig vil mødedatoer, medlemmer samt dagsordener og referater for borgerrådene blive publiceret her på siden.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail.

 

Afvis cookies