Spring til hovedindhold

Forslag

Hjælp og overblik

Hjælp til ansøgningssystemet og ansøgningsprocessen i overblik.

Sådan søger du en stilling

Du sender din ansøgning online via det link, du finder i den aktuelle jobannonce under ledige stillinger. I online ansøgningssystemet skriver du dine data og uploader alle dine relevante dokumenter. Det er dit ansvar at sørge for, at vi får alle de informationer, der kan være relevante for vores vurdering af dig som ansøger. 

 

Læs mere i ovenstående vejledninger om, hvordan du bruger vores ansøgningssystem.

 

Har du spørgsmål til en konkret stilling, er du velkommen til at skrive eller ringe til kontaktpersonen, der er angivet i stillingsopslaget. Har du spørgsmål til ansøgningssystemet eller ansøgningsprocessen, kan du sende en mail til KHR-politirekruttering@politi.dk.

 

Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger

Vi er forpligtet til at annoncere faste stillinger i politiet. Derfor tager vi ikke imod uopfordrede ansøgninger. Hvis du håber på en karriere i politiet, så hold øje med vores side med ledige stillinger, som vi løbende opdaterer.

Ansøgningsprocessen og gode tip

Forberedelse betaler sig

Bag enhver god ansøgning ligger grundig forberedelse. Det er en fordel, at du er velovervejet i din argumentation, når du søger en stilling hos politiet, og at du reflekterer over, hvorfor den konkrete stilling passer på lige netop dine kvalifikationer. I det følgende kan du læse vores tips til den gode ansøgning.

Før du sætter dig ned og skriver

Læs jobannoncen grundigt igennem, før du skriver ansøgningen. Sørg for at få reflekteret over, hvilke relevante kompetencer og erfaringer du har, hvorfor jobbeskrivelsen passer på dig, og hvad du kan bidrage med som ansat i politiet. Find gerne konkrete eksempler på andre opgaver eller job, hvor du har brugt dine kompetencer og viden i praksis.

Hav jobannoncen ved siden af dig i skriveprocessen som hjælp til at strukturere din ansøgning. Prøv at anskue jobannoncen som en problemstilling, du skal løse via dine erfaringer og kompetencer.

 

For at gøre det så relevant som muligt, kan du give konkrete eksempler på, hvordan du har brugt dine erfaringer og kompetencer i praksis.

 

Derudover skal du argumentere for, hvorfor du gerne vil arbejde i politiet, og hvorfor vi bør vælge dig frem for andre kandidater.

Opstil dit CV, så det afspejler jobbet og lister den relevante erfaring i forhold til jobannoncen. Det er langt bedre end at sende et generelt CV. Vi modtager ofte mange ansøgninger, og CV'et er det første, vi kigger på i screeningen af kandidater. 

 

Derfor er det en fordel, at dit CV er let og overskueligt og opbygget med dine nyeste erfaringer først. Præcisér, hvilke stillinger du tidligere har haft og hvornår, hvilken funktion du havde, og hvilke kompetencer du bidrog med.

Efter du har søgt et job i politiet, modtager du en mail med bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Herefter følger en venteperiode, indtil ansøgningsfristen er udløbet, hvor vi er i gang med at screene ansøgninger og CV.

Du hører fra os kort tid efter ansøgningsfristen, hvis vi gerne vil invitere dig til samtale. Bliver du ikke inviteret til samtale, modtager du først et egentligt afslag på din ansøgning, når vi har fundet den rette kandidat til jobbet.

Vi indkalder dig til samtale via mail eller telefon, hvor du også får at vide, hvem du vil møde til samtalen.

 

Samtalen tager udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer. Det er vigtigt, at du har reflekteret over, hvad din motivation er for at søge jobbet, hvorfor du gerne vil arbejde i politiet, og hvad du kan bidrage med.

 

Under den første samtale hører du nærmere om, hvad jobbet indebærer, og hvilken afdeling du kommer til at arbejde i. Desuden kommer vi ind på ansættelsesvilkår, sikkerhedsgodkendelse og hvordan den videre proces forløber.

 

Efter samtalen hører du fra os igen, hvor du enten bliver inviteret til en opfølgende samtale eller får afslag på din ansøgning.

 

Du vil ofte blive præsenteret for en faglig case, hvor vi ser på dine evner til at reflektere over opgaven og løse den.

 

Desuden har vi videre dialog om dine kompetencer og om det aktuelle jobindhold.

Endelig forventningsafstemmer vi lønniveauet og orienterer nærmere om processen for sikkerhedsgodkendelse.

 

Det er en betingelse for at blive ansat i politiet, at du kan sikkerhedsgodkendes. Vi behandler din sikkerhedsgodkendelse som led i dit ansøgningsforløb.

 

Sådan foregår sikkerhedsgodkendelsen

Forud for et sikkerhedstjek skal du udfylde en række dokumenter, hvor du blandt andet skal opgive din økonomiske situation, oplysninger om samlever og eventuelle referencepersoner. Du skriver også under på, at PET og Rigspolitiet må indhente oplysninger om dig fra kriminalregistret og politiets øvrige registre.

 

Hvad kræver en sikkerhedsgodkendelse

Det er afgørende for politiets rolle i samfundet, at befolkningen har tillid til politiet som myndighed. Derfor er der et skærpet værdighedskrav for alle medarbejdere i politiet. Alle medarbejdere skal værne om politiets omdømme og leve op til den agtelse og tillid, der ligger i at være ansat.

 

Værdighedskravet gælder både i tjenesten og i fritiden. Du skal være opmærksom på, at bekendtskaber og familiemæssige forbindelser med kriminel historik kan have betydning for sikkerhedsgodkendelsen.

 
Når rekrutteringskonsulenten og lederen har dannet sig et overblik efter helhedsvurdering af de endelige kandidater og deres potentiale, bliver du kontaktet af vores rekrutteringskonsulent med tilbud om jobbet eller med et afslag.
Når du får tilbudt jobbet, orienterer rekrutteringskonsulenten dig samtidig om den videre ansættelsesproces. Efterfølgende modtager du en skriftlig og juridisk bindende bekræftelse på din ansættelse, som du skal bekræfte skriftligt.

Herefter siger ansættelsesbevisloven, at arbejdsgiver har 30 dage efter ansættelsesdatoen til at fremsende kontrakt. Vi bestræber os selvfølgelig på at gøre det hurtigere.