Spring til hovedindhold

Forslag

Vi har brug for dig

I Københavns Politi har vi lavet et borgerråd, fordi vi gerne vil blive bedre til at lytte til og inddrage dine ideer, erfaringer og oplevelser i vores arbejde.

Borgerråd 2023-2

I 2023 skruer vi op for antallet af borgermøder, hvor vi møder dig og andre borgere i politikredsen og får jeres input. 
I september var vi med på Ungdommens Folkemøde, og i december vil du kunne møde os i forbindelse med julehandlen. Der kommer løbende nye aktiviteter i kalenderen.

Du kan følge med på vores Facebook eller ved at abonnere på vores pressemeddelelser, hvis du vil have besked, når vi lancerer det næste tema. 

Har du en god idé til et tema, vi skal tage op i borgerrådet? Send os din idé på kbh-adm-borgerraad@politi.dk 

Vi håber, at du vil være med! 

 

Fakta om borgerrådet

I 2021 etablerede vi Københavns Politis borgerråd og begyndte med at fokusere på Tårnby. 

Her bad vi borgerne i kommunen om input til en række spørgsmål, der handlede om tryghed og vores tilstedeværelse i området, herunder også hvornår de foretrak, at åbningstiderne i den nye borgerekspeditionen på nærpolitistationen skulle ligge. Temaet blev afsluttet med et borgerrådsmøde i forlængelse af den officielle fejring af åbningen af nærpolitistationen primo 2022. 

I 2022 udvidede vi borgerrådet til at dække hele politikredsen og spurgte borgere i alle de fire kommuner, vi dækker – København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby – til råds. Vi fokuserede på sikkerhed for cyklister og cykeladfærd. 

På baggrund af gode indspark fra borgerne i borgerrådet har vi besluttet at øge vores tilstedeværelse på cykelstierne bl.a. i myldretiden, hvor der ofte er trængsel, og at skrue op for vores kommunikation om færdselsregler for cyklister og god cykeladfærd. Vi har afholdt to borgerrådsmøder – hvoraf det ene blev holdt sammen med Frederiksberg Kommune og med fokus på lokale forhold i kommunen.