Spring til hovedindhold

Forslag

Ambassader

A Kassen, 2021.

For English, please scroll down.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede cookies. Ret dit samtykke nedenfor for at se det.Læs mere om cookies.

Ambassader er en overraskende, visuel brobygning mellem de to politiskoler i øst og vest - en skulpturel collage foran de to indgangspartier kobler skolerne sammen og skaber en fælles bevidsthed. To lige store cirkelslag af belægning og landskab fra henholdsvis Brøndby og Vejle er ombyttet 1:1. Et gammelt valnøddetræ fra Brøndby er flyttet til UCV i Vejle. Træet symboliserer erfaring og viden og vil stå som vidnesbyrd om den kultur og ånd, som Brøndby skal videregive til den nye politiskole. En lygtepæl fra Vejle er omvendt flyttet til Brøndby og spreder her nyt lys over UCØ og aktiverer pladsen.

Ambassader er ét ud af flere kunstnedslag på UCV Vejle af kunstnergruppen A Kassen. Ambitionen bag kunstprojektet er at skabe en række nye sammenhænge, forbindelser og mødesteder – fra ude til inde, fra øst til vest. A Kassen har taget afsæt i det, der omgiver os – vægge, gulv og den jord, vi træder på – og har ophøjet det og sat det i scene. Kunsten er et poetisk ”take” på nøglebegreber som transparens, sammenhæng og sammenhold – væsentlige tematikker for politistyrken, uddannelsen og den arkitektur, UCVs hverdag udspiller sig i.

 

 

Embassies

A Kassen, 2021.

Embassies is a surprising, visual construction that bridges the two police academies in east and west – a sculptural collage in front of the two entrances that interconnect the academies and creating a common awareness. Two equally sized circle drawings of covering and landscape from UCØ Brøndby and UCV Vejle, respectively, have been exchanged 1:1. An old walnut tree from UCØ Brøndby has been moved to UCV in Vejle. The tree symbolizes experience and knowledge and will be a testimony to the culture and spirit that UCØ Brøndby will pass on to the new police academy. Conversely, a lamppost from Vejle has been moved to Brøndby shedding new light on UCØ and activating the location.

Embassies is one of several pieces of art at UCV Vejle by the artist group A Kassen. The ambition behind the artistic project is to create a series of new correlations, relations and meeting places – from outside to inside, from East to West. As a starting point, A Kassen takes our surroundings – walls, floors and the ground that we walk on – and elevates them and orchestrates them. The art is a poetic “take” on key concepts such as transparency, correlation, and cohesion – essential themes for the police force, the education, and the architecture in which UCV everyday life takes place.