Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Servicemeddelelse

24. maj 2023 10:05

Manglende klagevejledning i sager om afskedigelse i perioden 2012-2019

Rigspolitiet er blevet opmærksom på, at der i visse tilfælde ikke er blevet givet den korrekte klagevejledning i afgørelser om afskedigelse af overenskomstansatte medarbejdere i perioden fra 2012 – 2019.

Det fremgår af forvaltningslovens § 25, at "Afgørelser som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder evt. tidsfrist (..)."

 

Manglende korrekt klagevejledning medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. Det er dog en beklagelig fejl, at Rigspolitiet ikke har givet den korrekte klagevejledning.

 

Som en følge heraf skal Rigspolitiet orientere om, at såfremt du er blevet afskediget i perioden 2012-2019 og ikke har modtaget oplysning om, at afgørelsen kunne påklages til Justitsministeriet, har du har mulighed for at klage over afgørelsen til:

 

Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K eller til jm@jm.dk.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lulu Hidensborg, tlf.: 2176 0737 eller til KHR-jura@politi.dk.

Kontakt en pressemedarbejder i Rigspolitiet

Pressetelefon: 4174 0440

E-mail: presse@politi.dk

12. december 2022

Rigspolitiet

Nedbrud på TDC's mobilnet: Sådan ringer du 112

Opdatering: Du kan igen ringe 112 og 114 via TDC's mobilnet. Opdatering 12. december 2022 kl. 14.06.

12. februar 2019

Rigspolitiet

Midlertidig grænsekontrol på alle indre Schengengrænser i Polen

De polske myndigheder har oplyst, at Polen har indført midlertidig grænsekontrol på alle indre Schengengrænser i perioden fra den 10-16. februar 2019 som følge af et topmøde i Warszawa den 13-14. februar 2019

12. december 2018

Rigspolitiet

Forsvundne ansøgninger

I perioden fredag 7. december 2018 kl. 10:00 til tirsdag den 11. december 2018 kl. 17:00 har der været fejl i ansøgningsmodulet.