Spring til hovedindhold

Forslag

Rigspolitiet

Nyhed

16. september 2020

Politiet øger sit beredskabsniveau som følge af stigende smittetryk

Som følge af den seneste tids smitteudvikling har politiet i dag besluttet at forøge sit beredskabsniveau i indsatsen mod spredning af coronavirus nationalt og lokalt.

Politilogo på rude

Foto: Rigspolitiet

Det forhøjede beredskabsniveau indebærer en generel forøgelse af politiets indsats over hele landet, herunder øget politimæssig tilstedeværelse i udsatte områder, intensivering af den operative styring og koordinering i Den Nationale Operative Stab (NOST), indkaldelse af relevante lokale beredskabsstabe (LBS) i politikredsene og løbende opfølgning og evaluering af indsatsen på øverste ledelsesniveau.

 

"Indsatsen mod Corona er gået ind i en ny fase, som stiller øgede krav til politiets indsats over hele landet. Vi er i tæt dialog med sundhedsmyndighederne, og vi er bekymrede for smitteudviklingen. Kurven skal knækkes, og det skal ske i de kommende uger, mens vi stadig er på forkant af udviklingen. Derfor løfter vi nu vores beredskabsniveau til samme niveau, som den var på i foråret," siger rigspolitichef Thorkild Fogde.

 

Indsatsen forankres i politiets koncernledelse, hvor alle landets politidirektører deltager under rigspolitichefens ledelse.

Pressekontakt

Tlf.: 4174 0440
E-mail: presse@rigspoliti.dk

Flere nyheder

20. september 2020

Rigspolitiet

Hastighedskontrol i uge 39 2020

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 21. september til søndag den 27. september 2020 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

12. september 2020

Rigspolitiet

Invitation: Rigspolitiet og Københavns politi afholder fælles pressemøde kl 15.00

Rigspolitiet og Københavns politi vil i eftermiddag kl 15.00 afholde fælles pressemøde om sitautionen vedrørende coronavirus/covid-19.

11. september 2020

Rigspolitiet

Rigspolitichef: Det er et fælles ansvar at undgå yderligere nedlukning af samfundet

Efter en periode med lave kontakttal er corona-smitten begyndt atter at sprede sig. Det er påmindelse om, at sygdommen stadig er i blandt os, og det er nødvendigt, at vi efterlever de regler og anbefalinger, der skal begrænse smittespredningen. Vi er lykkeligvis ikke samme sted, som vi var i midten af marts, hvor store dele af landet lukkede ned. Men det kræver en fælles indsats at sikre, at det ikke bliver nødvendigt igen.

Afvis cookies