Spring til hovedindhold

Forslag

Handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed

Vil du handle med brugte genstande og drive pantelånervirksomhed, skal du søge en bevilling til det.

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender løsningen fra en computer.

Personer og interessentselskaber

Enkeltmandsvirksomheder og personer i et interessentselskab skal ansøge om bevilling for personer til at handle med brugte genstande eller pantelånervirksomhed. Alle interessenter i et interessentselskab skal hver især søge bevilling ved hjælp af samme ansøgningsblanket. 
Du bedes indsende følgende i forbindelse med ansøgningen

Kopi af lejekontrakt - underskrevet af begge parter

Plantegning over ejendom eller lokaler

Forretningsbog/bøger (købs- og salgsbog/bøger med fortrykte fortløbende nummererede sider) for autorisation, skal indsendes fysisk til Politiets Administrative Center.

Hvis der ud over bevillingshaver er bestyrer i forretningen, skal vi endvidere modtage samtykke fra bestyrer på et ansøgningsskema og underskrevet ansættelseskontrakt af begge parter.

Selskaber og foreninger

Aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar og foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner skal ansøge om bevilling for selskaber til handel med brugte genstande eller pantelånervirksomhed.

 
Du bedes indsende følgende i forbindelse med ansøgningen

Udskrift af aktieselskabsregisteret, der viser direktionens og bestyrelsens sammensætning. Er selskabet endnu ikke registreret, skal du vedlægge genpart af anmeldelse til aktieselskabsregisteret (ved aktieselskaber eller anpartsselskaber)

Udskrift af generalforsamlingsprotokol e.l., der viser direktionens og bestyrelsens sammensætning (ved andre selskaber, foreninger mv.)

Kopi af lejekontrakt - underskrevet af begge parter

Plantegning over ejendom eller lokaler

Forretningsbog/bøger (købs- og salgsbog/bøger med fortrykte fortløbende nummererede sider) for autorisation, skal indsendes fysisk til Politiets Administrative Center.

Hvis der ud over bevillingshaver er bestyrer i forretningen, skal vi endvidere modtage samtykke fra bestyrer på et ansøgningsskema og underskrevet ansættelseskontrakt af begge parter.

Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i Politiets Administrative Center.

Find kontaktoplysninger

Følgende beskæftigelser kræver en tilladelse fra politiet:

 
  • Handel med eller køb af brugte genstande, der ikke sker som et sædvanligt led i en handelsvirksomhed med nye genstande eller en håndværks- eller industrivirksomhed
  • Udlån af penge mod håndpant, herunder pant i lotterisedler og formidling af sådanne lån (pantelånervirksomhed)

 

Når du handler med brugte genstande, skal du føre forretningsbog over alle køb og salg. Disse bøger skal være med fortrykte fortløbende numre, og de skal være autoriserede af politiet.
 
En bevilling til handel med brugte genstande eller drift af pantelånervirksomhed koster 80 kroner.