Spring til hovedindhold

Forslag

Handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed

Vil du handle med brugte genstande og drive pantelånervirksomhed, skal du søge en bevilling til det.

Personer og interessentselskaber

Enkeltmandsvirksomheder og personer i et interessentselskab skal ansøge om bevilling for personer til at handle med brugte genstande eller pantelånervirksomhed. Alle interessenter i et interessentselskab skal hver især søge bevilling ved hjælp af samme ansøgningsblanket.
Du bedes oplyse følgende i ansøgningen

Kopi af legitimation udstedt af det offentlige for ansøger

Kopi af lejekontrakt

Plantegning over ejendom eller lokaler

Forretningsbog (købs- og salgsbog med fortrykte fortløbende nummererede sider)

Selskaber og foreninger

Aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar og foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner skal ansøge om bevilling for selskaber til handel med brugte genstande eller pantelånervirksomhed.

 
Du bedes oplyse følgende i ansøgningen

Udskrift af aktieselskabsregisteret, der viser direktionens og bestyrelsens sammensætning. Er selskabet endnu ikke registreret, skal du vedlægge genpart af anmeldelse til aktieselskabsregisteret (ved aktieselskaber eller anpartsselskaber)

Udskrift af generalforsamlingsprotokol e.l., der viser direktionens og bestyrelsens sammensætning (ved andre selskaber, foreninger mv.)

Kopi af legitimation udstedt af det offentlige for hvert medlem af direktionen og de nævnte bestyrelsesmedlemmer

Kopi af lejekontrakt

Plantegning over ejendom eller lokaler

Vi arbejder på at optimere vores selvbetjeningsløsninger

Indtil da anbefaler vi, at du anvender løsningen fra en computer.

Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os i Politiets Administrative Center.

Find kontaktoplysninger

Følgende beskæftigelser kræver en tilladelse fra politiet:

 
  • Handel med eller køb af brugte genstande, der ikke sker som et sædvanligt led i en handelsvirksomhed med nye genstande eller en håndværks- eller industrivirksomhed
  • Udlån af penge mod håndpant, herunder pant i lotterisedler og formidling af sådanne lån (pantelånervirksomhed)

 

Når du handler med brugte genstande, skal du føre forretningsbog over alle køb og salg. Disse bøger skal være med fortrykte fortløbende numre, og de skal være autoriserede af politiet.
 
En bevilling til handel med brugte genstande eller drift af pantelånervirksomhed koster 80 kroner.

Forslag