Spring til hovedindhold

Forslag

Strafskærpende zoner

I en skærpet strafzone kan straffen for visse former for kriminalitet stige til det dobbelte ift. gældende praksis. Det gælder fx i sager om våbenbesiddelse eller vold. Se aktuelle, strafskærpende zoner.

Aktuelle strafskærpende zoner
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.

I indsatsen mod den organiserede hashhandel i Pusher Street tager Københavns Politi et nyt værktøj i brug og opretter en målrettet skærpet strafzone på og omkring Christiania. Tiltaget betyder blandt andet markant hårdere straffe til både købere og sælgere.

Strafzonen er oprettet med udgangspunkt i ny lovgivning, der trådte i kraft ved årsskiftet. Loven giver politiet mulighed for at udpege målrettede skærpede strafzoner, hvis der i et område foregår åbenlys og systematisk handel med euforiserende stoffer, og det i væsentlig grad medfører utryghed for personer, der bor eller færdes i området.

Den skærpede strafzone på Christiania træder i kraft onsdag den 10. januar 2024 kl. 12 og er foreløbigt gældende i seks måneder frem til den 10. juli 2024 kl. 12. Zonen dækker hele Christiania og dele af det omkringliggende område.

 

Målrettet skærpet strafzone på Christiania

 

Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.
Ingen aktuelle strafskærpende zoner.