Spring til hovedindhold

Forslag

Syd- og Sønderjyllands Politi

Nyhed

6. december 2022 14:19

To mænd tiltalt i sag om knapt 14 millioner ulovlige cigaretter

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har nedlagt påstand om dels fængselsstraffe, dels bødestraffe på i alt 27,6 millioner kroner.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 54-årig mand, bosiddende i Tønder Kommune, og en 59-årig mand, bosiddende i Aarhus Kommune, i et omfattende sagskompleks om ulovlige cigaretter.

De to mænd er tiltalt for dels salg, dels besiddelse med henblik på videresalg, af mindst 13,9 millioner ulovlige cigaretter fra udlandet. I tabt afgift repræsenterer cigaretterne en værdi på mindst 24,6 millioner kroner.

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om dels fængselsstraffe, dels bødestraffe på i alt 27,6 millioner kroner.

 

I alt 33 forhold

Anklageskriftet omfatter i alt 33 forhold, begået i perioden fra sommeren 2020 til den 14. september 2021, hvor begge blev anholdt i forbindelse med en koordineret aktion, og efterfølgende varetægtsfængslet.

Omdrejningspunktet i sagskomplekset er primært unddragelse af afgifter til statskassen, men anklageskriftet omfatter endvidere en historisk stor sag om overtrædelse af varemærkeloven, da de to mænd også er tiltalt for at have benyttet cigaretpakker med falske logoer til de mange ulovlige cigaretter.

 

Knapt 700.000 falske cigaretpakker

Alt i alt har der ifølge tiltalen været tale om 695.772 falske cigaretpakker, der dels har været brugt som emballage til de ulovlige cigaretter, der nåede at blive solgt, dels har været på lager til senere brug.

Dertil kommer tre mindre sager, to vedrører lov om euforiserende stoffer, og en sag vedrører besiddelse af dopingmidler.

Yderligere 26 personer er sigtede i det omfattende sagskompleks. Deres sager behandles særskilt.

 

Dom til foråret

Sagen mod de to tiltalte begynder ved Retten i Sønderborg onsdag den 7. december 2022. Retten har foreløbig afsat 17 retsdage til sagen, og der ventes foreløbig dom i sagskomplekset den 13. marts 2023.

I Syd- og Sønderjyllands Politi har sagskomplekset været efterforsket af Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) i samarbejde med Central Efterforskning. 

 

Derudover har der i forbindelse med sagsbehandlingen været et tæt samarbejde med andre myndigheder. Det gælder dels den nationale politikreds National Enhed for Særlig Kriminalitet, dels Skattestyrelsen.

Mediernes kontaktpunkt er Kommunikationsenheden.

 

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. 
UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. 
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. 
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. 
I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.

Pressekontakt

Anette Johnsen

E-mail ajo053@politi.dk

Telefon 2052 6460

 

Mads Dollerup-Scheibel
E-mail: mdo006@politi.dk
Telefon: 2052 6460

Flere nyheder

30. maj 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

36-årig mand idømt fængsel i sag om amfetamin og vanvidskørsel

Ud over selve fængselsstraffen fik den 36-årige mand også konfiskeret to køretøjer.

30. maj 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

18-årig mand idømt fem et halvt års fængsel i sag om overgreb mod to mindreårige piger

Den 18-årige mand har under sagen nægtet sig skyldig og ankede dommen på stedet.

30. maj 2023

Syd- og Sønderjyllands Politi

Flere sager om tyveri af gasflasker i Sønderborg

Parallelt med, at politiet efterforsker sagerne, opfordrer myndigheden borgerne til at være opmærksomme på, om de kan gøre mere for at sikre deres genstande.

Forslag