Spring til hovedindhold

Forslag

Indkøb

Rigspolitiet gennemfører på vegne af hele politiet løbende en række udbudsforretninger inden for både varer og tjenesteydelser. Se de aktuelle udbud i politiets elektroniske udbudssystem.

Hvis din virksomhed kan levere inden for de udbudte kategorier og ønsker at deltage i et aktuelt udbud, kan du anmode om at få adgang til at se udbudsmaterialet for det pågældende udbud.

 

Rigspolitiets igangværende udbud i politiets udbudssystem

 

Anmodning om login til udbudsmaterialet sker via politiets udbudssystem ved at trykke på det enkelte udbud. Tryk dernæst på "Online registration".

 

I udbudsoversigten pr. første halvår 2020 finder du de kommende udbud, som Rigspolitiet pr. 1. januar 2020 enten er i gang med at forberede eller forventer at gennemføre i 2020. Vi opdaterer listen to gange om året og tager forbehold for ændringer i tidsplaner og indkøbsbehov.

 

Hvis du er leverandør og ønsker at henvende dig til Rigspolitiet vedr. et generelt spørgsmål til udbud eller et produkt, kan du skrive til udbud@politi.dk.

 

Indkøbspolitik

I politiets indkøbspolitik beskriver vi de overordnede rammer for, hvordan vi køber ind i politiet, og hvordan vi samarbejder med leverandører. Indkøbspolitikken giver et overblik over pejlemærkerne for indkøb i politiet og beskriver ligeledes de eksterne rammer, herunder lovgivning, vi som offentlig myndighed er underlagt.

Politiets indkøbspolitik

 

EAN-numre

Politiets EAN-numre

 

Kontakt

Rigspolitiet
Koncernindkøb
Polititorvet 14
1780 København V
Tlf.: 4515 6565
E-mail: kos-indkobsservice@politi.dk

Afvis cookies