Spring til hovedindhold

Forslag

Anmeld hærværk

Anmeld hærværk, hvis en gerningsmand ødelægger eller fjerner ting, der ikke tilhører ham selv. Hærværk kan ske på vejskilte og postkasser eller være mere omfattende, fx på og i et hus.

Vær opmærksom på, at når du anmelder sager om hærværk, betragter politiet anmeldelsen som et ønske om, at gerningsmanden skal straffes. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om hærværk af mindre omfang, og du i forbindelse med din anmeldelse gør politiet opmærksom på, at du ikke ønsker gerningsmanden straffet. Som udgangspunkt bliver sagen i disse tilfælde alene registreret og afsluttet, og eventuelle erstatningskrav skal gennemføres ved et civilt søgsmål.

Ring 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede eller lige er flygtet. Du kan også ringe 114 eller henvende dig personligt på en politistation.

 

Hvis du har været udsat for hærværk i udlandet, skal du anmelde det til politiet i det pågældende land.

Du bedes have følgende oplysninger klar

Det er muligt at benytte både personligt MitID eller MitID medarbejdersignatur, hvis der er begået hærværk mod en virksomhed.

Hvis du anmelder på vegne af en anden, skal du oplyse navn og CPR-nummer på den person, der har været udsat for hærværk.

Oplysninger om det, der har været udsat for hærværk.

Registreringsnummer på det køretøj, der har været udsat for hærværk. Registreringsnummer er køretøjets nummerplade.

IMEI-nummer (det 15-cifrede ID- eller serienummer) på mobiltelefoner eller tablets, der har været udsat for hærværk.

Dit forsikringsselskab.

Værdi af det, der har været udsat for hærværk, eller prisen på at udbedre skaden.

Oplysninger om gerningstidspunkt.

Adresse for gerningssted. Det er muligt at søge på et vejnavn eller angive stedet på et kort. Det er ikke muligt at angive et sted som fx Aarhus station, KB Hallen eller Hareskov Skole.

Identitet eller signalement på eventuelle gerningsmænd eller mistænkte.

Oplysninger om eventuelle vidner til hærværket.

Andre oplysninger, som kan være relevante for politiets behandling af sagen.

Det gør politiet, når du har anmeldt hærværk
Hvis der er tale om omfattende hærværk, hvor gerningsmanden stadig er til stede, kommer vi så hurtigt som muligt.

Er gerningsmanden ikke længere til stede, kommer vi normalt ikke ud med det samme. Du vil i stedet få at vide, hvordan vi vil behandle sagen, og hvornår vi vil komme. Der kan gå nogle dage, før en digital anmeldelse er registreret. 
 
I mindre hærværkssager kommer vi ikke nødvendigvis ud. I vurderingen af sagen vil vi lægge vægt på karakteren af hærværket, gerningsstedet og mulighederne for at finde spor eller oplysninger om en gerningsmand.

 

Når du har anmeldt hærværk, får du en kvittering med sagens journalnummer til din digitale postkasse på Borger.dk og til din e-Boks.
 
Er du fritaget for digital post, vil du modtage kvitteringen via almindelig post. Kvitteringen kan du bruge som dokumentation over for dit forsikringsselskab.
 
Bemærk, at du selv skal anmelde hærværket til dit forsikringsselskab.

 

Hvis en gerningsmand bliver tiltalt, vil du få besked. Du kan overvære retssagen, hvis ikke du skal vidne. Hvis du har fremsat erstatningskrav i sagen eller skal afgive vidneforklaring i retten, vil du blive indkaldt til retsmødet.

 

Når retssagen er overstået, kan du få en udskrift af dommen, hvis du beder om det.

Hvis efterforskningen stoppes, fx fordi det ikke er muligt at finde gerningsmanden, får du besked.
Det kan du selv gøre
Efterlad gerningsstedet, som du fandt det, indtil det er afklaret, om politiet kommer. Så øger du muligheden for, at vi kan finde spor på stedet.