Spring til hovedindhold

Forslag

Sådan anmelder du

Hvad, hvordan og hvornår skal du anmelde? Sådan foregår det, når du anmelder en forbrydelse til politiet.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, kan det virke uoverskueligt og hårdt at skulle gennem en politiundersøgelse og måske en retssag. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig undervejs.

Anmeldelsesforløbet

Har du været udsat for kriminalitet, er det vigtigt, at du melder det til politiet så hurtigt som muligt. Men du er ikke forpligtet til at anmelde kriminalitet.
 
Hvis du skal søge om erstatning for en skade, som du har fået i forbindelse med kriminaliteten, kan det være nødvendigt at anmelde den til politiet.
 
Det er dog ikke alle sager, du kan melde til politiet. Vi tager os af straffesager og en række relaterede sager, fx krav efter hundeloven eller restaurationsloven, forbud mod at gøre visse ting efter straffeloven og anden lovgivning m.m.
 
Hvis din sag ikke er en straffesag eller relateret til en straffesag, kan du muligvis anlægge et civilt søgsmål ved domstolene.
 
Det gælder fx, hvis du er blevet æreskrænket, hvis der er uenighed om ydelser, hvis en tidligere bofælle ikke har afleveret sin nøgle, eller hvis du ikke har modtaget det fulde depositum tilbage fra en lejlighed, du tidligere har lejet.

 

Du kan læse mere om civile søgsmål på domstol.dk.

Mange kriminalitetsformer kan du anmelde digitalt her på hjemmesiden under Anmeld kriminalitet. Andre skal du anmelde ved at ringe, skrive (også via e-mail) eller ved at møde personligt op på en politistation.

 

Ring 114 til politiets servicecenter, hvis du har været udsat for kriminalitet, men ikke har akut brug for politiets hjælp, fx hvis gerningsmanden har forladt stedet. Ring 112, hvis du har akut brug for politiets hjælp, eller der er fare for dit eller andres liv.

 

Hvis du har været udsat for vold, voldtægt eller andet seksuelt overgreb, men ikke har akut brug for hjælp, så ring altid 114 for at få vejledning i sagen. I sådanne sager vil vi bl.a. råde dig til at tage på skadestuen og få en lægeundersøgelse.

Det er vigtigt, at du anmelder forbrydelsen så hurtigt som muligt efter, at den er begået. Det er en god idé at notere det ned, du har oplevet, lige efter det er sket – fx hvad der blev sagt eller gjort og en beskrivelse af gerningsmanden.
 
Vær opmærksom på, at hvis du har været udsat for vold, kan du normalt kun få erstatning efter offererstatningsloven, hvis du anmelder forbrydelsen til politiet inden for 72 timer efter, forbrydelsen er begået.

I nogle sager skal du undersøges af en læge. Det er frivilligt, om du vil undersøges, men det er ofte nødvendigt for at sikre beviser.

 

Hvis du har været udsat for vold, voldtægt eller andet seksuelt overgreb, vil politiet derfor bede dig om at tage på skadestuen for at få behandling og for at få registreret dine skader, umiddelbart efter overfaldet er begået.

 

På skadestuen bliver du undersøgt af en læge, som beskriver dine skader i en journal. Du skal bede skadestuen eller lægen om en skadestueseddel, da det kan være vigtig dokumentation ved en retssag.

Hvis du har været udsat for en forbrydelse eller har været vidne til en forbrydelse, kan din forklaring have stor betydning i sagen. Derfor vil politiet gerne tale med dig om, hvad der er sket. Vi kalder det en afhøring.

 

Afhøringen vil normalt foregå på den lokale politistation, men den kan fx også foregå dér, hvor forbrydelsen er begået (gerningsstedet), eller over telefonen. Vi skriver din forklaring ned i en politirapport, som du vil få mulighed for at læse igennem og derefter underskrive.

 

Nogle gange kan det være nødvendigt at afhøre dig flere gange i løbet af efterforskningen. Det kan også være, at vi i forbindelse med en afhøring viser dig en mappe med fotografier med mulige gerningsmænd, som du skal se igennem for at se, om du kan genkende gerningsmanden.

 

Vi afhører også andre personer, der kan have noget med sagen at gøre, fx den mistænkte eller andre vidner til forbrydelsen.

Har du været udsat for kriminalitet i udlandet, skal du anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.
 
Har det ikke været muligt at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået, eller har du været udsat for seksuelle overgreb, grovere vold e.l., og er kriminaliteten begået i et andet EU-land, så kan du anmelde det til politiet i Danmark.
 
Prøv altid at anmelde kriminaliteten i det land, hvor den er begået.

Dette element kan ikke vises, da du ikke har accepteret de påkrævede tredjepart-cookies. Hvis du vil se en kortvisning over vores politistationer, skal du acceptere præference-cookies. Hvis du vil se en af vores YouTube-videoer eller benytte vores 'tip politiet'-kontaktformular, der anvender et Google robottjek, skal du acceptere marketing-cookies. Du kan altid kontakte os per e-mail eller telefon 114 (servicecenter) eller 112 (alarmcentral).Læs mere om cookies