Spring til hovedindhold

Forslag

Bornholms Politi

Nyhed

28. marts 2023 16:26

Bornholmske myndigheder afholder øvelse

Onsdag den 29. marts afholder Bornholms Politi en større beredskabsøvelse i samarbejde med Bornholms Regionskommune, Beredskabsstyrelsen, Bornholms Hospital, Region Hovedstaden og Det Bornholmske Hjemmeværn.

”Øvelse, øvelse, øvelse” sådan lyder det, når Den Lokale Beredskabsstab iværksætter en øvelse, der har til formål at teste, træne og øve beredskabet i tilfælde af det, der blandt beredskabsmyndighederne kaldes en større uvarslet hændelse. 

Afviklingen af øvelsen betyder, at borgere i og omkring Aakirkeby og Rønne kan opleve et øget antal myndighedskøretøjer på vejene, periodevis udrykningskørsel samt droner ved øvelsesområderne.

 

Øvelsesdetaljer kan ikke afsløres

I forbindelse med onsdagens øvelse foregives, at der er sket en større hændelse på et udvalgt sted på øen. Som øvelsen skrider frem, vil yderligere hændelser udfolde sig, og øvelseslederen vil løbende præsentere indsatsledelsen på stedet for detaljer, der har til hensigt at udfordre håndteringen af hændelsen. 

”Af hensyn til deltagernes læring er det ikke muligt at uddybe detaljerne omkring øvelsesindholdet, om det nærmere tidspunkt for øvelsen, eller hvor den præcist afvikles. Men vi håber på, at bornholmerne vil bære over med de periodevise trafikale gener, øvelsen kan medføre,” siger øvelsesleder ved Bornholms Politi, politikommissær Poul Bjerregaard. Han uddyber, at ”øvelsen gerne skal styrke beredskabsmyndighedernes samarbejde og færdigheder, så vi er parate i tilfælde af, at ballonen går op”. 

 

Pressedækning

Skulle der fra medier være interesse i at deltage i øvelsen med henblik på at dokumentere myndighedernes arbejde, så er man velkommen til at rette henvendelse til Bornholms Politis kommunikationsenhed på enten mail eller telefon.

Pressekontakt

 

E-mail: bornh-kommunikation@politi.dk

Telefon: 2323 1448

23. maj 2024

Bornholms Politi

Midlertidigt droneforbud til Folkemødet 2024

Bornholms Politi indfører et midlertidigt droneforbud til Folkemødet 2024 af sikkerhedsmæssige årsager.

30. april 2024

Bornholms Politi

Borgernes tryghed er høj på Bornholm

Justitsministeriet har udgivet den årlige tryghedsundersøgelse, som blandt andet viser, at 92 procent af borgerne på Bornholm grundlæggende er trygge i deres nærområde. Det er højere end landsgennemsnittet på 88 procent.

17. april 2024

Bornholms Politi

Politiet søger overvågningsbilleder fra Kirkegade i Hasle

Bornholms Politi rækker ud til borgere, der har videoovervågningsbilleder fra Kirkegade i Hasle, for eksempel fra privat overvågning eller såkaldte dashcam's fra biler.