Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Bornholms Politis område.

Bornholms Politi har med virkning fra 1. maj 2022 udfærdiget et reglement for sejlads ud for kysten omkring Bornholm.

 

Du kan læse hele reglementet her:

 

Reglement for sejlads

 

De senere år er det blevet stadig mere populært at anvende vandscooter og som følge heraf, har Søfartsstyrelsen indført følgende regler:

  • Der er indført krav om vandscooterbevis, som skal medbringes ved sejlads
  • Som hovedregel er det forbudt at sejle tættere end 300 meter fra land, og sejlads ud til 300 meters grænsen skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed, der ikke må overstige 5 knob
  • Der skal ske overholdelse af eventuelle lokale sejladsbestemmelser udstedt i medfør af  fx ordensbekendtgørelsen eller havneloven
  • For vandscootere gælder en promillegrænse på 0,5 promille
  • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle på vandscooteren
  • De almindelige søvejsregler gælder også for vandscootere, herunder hensyn til andre på og i vandet
  • Der er indført krav om obligatorisk ansvarsforsikring, og føreren skal være i besiddelse af dokumentation for, at forsikringen er tegnet og præmien er betalt.

 

For nærmere oplysninger om regler for sejlads med vandscootere henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside:

 

Regler for sejlads med vandscooter