Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Bornholms Politis område.

Bornholms Regionskommune har ingen særskilte regler for sejlads, men henviser til gældende regler hos Søfartsstyrelsen.

 

De senere år er det blevet stadig mere populært at anvende vandscooter og som følge heraf, har Søfartsstyrelsen indført følgende regler:

 

Der er indført krav om vandscooterbevis, som skal medbringes ved sejlads
Som hovedregel er det forbudt at sejle tættere end 300 meter fra land, og sejlads ud til 300 meters grænsen skal foregå vinkelret på kysten med en hastighed, der ikke må overstige 5 knob
Der skal ske overholdelse af eventuelle lokale sejladsbestemmelser udstedt i medfør af  f.eks. ordensbekendtgørelsen eller havneloven
For vandscootere gælder en promillegrænse på 0,5 promille
Der skal være rednings- eller svømmevest til alle på vandscooteren
De almindelige søvejsregler gælder også for vandscootere, herunder hensyn til andre på og i vandet
Der er indført krav om obligatorisk ansvarsforsikring, og føreren skal være i besiddelse af dokumentation for, at forsikringen er tegnet og præmien er betalt.

 

For nærmere oplysninger om regler for sejlads med vandscootere henvises til Søfartsstyrelsens hjemmeside:

 

Reger for sejlads med vandscooter

 
Afvis cookies