Spring til hovedindhold

Forslag

Cykler købt i udlandet

Politiet udleverer stelnumre til privatimporterede cykler fra udlandet. Ansøgning om politistelnumre kan altid kun ske ved henvendelse på en politistation. Husk at rette telefonisk henvendelse til politistationen først for at sikre dig, at du kan få stelnummeret på den pågældende politistation.

Værd at vide
  • Cykel og kvittering/faktura skal fremvises ved personligt fremmøde
  • Dit navn og sælgers navn skal fremgå af kvitteringen/fakturaen (Navn på ansøger af stelnummer og kvittering skal stemme overens) ligesom det skal fremgå, at der er tale om køb fra udlandet

Når kravene for at få et stelnummer er opfyldt, vil du modtage stelnummeret med digital post.

Hvis du har købt en cykel eller et cykelstel i udlandet, kan du søge politiet om at få et stelnummer. Du kan også få tildelt et stelnummer, hvis du selv har fremstillet en cykel eller et cykelstel. Det er i den forbindelse en god ide at spørge dit forsikringsselskab om reglerne for mærkning. Hvis kravene for at få et stelnummer er opfyldt, vil du modtage stelnummeret med digital post.
Det er altid en god ide at rådføre dig med dit forsikringsselskab, der altid kan oplyse dig om, hvilke krav de stiller til stelnumre på privatimporterede cykler og cykelstel. 
Det er personen, som har importeret cyklen eller cykelstellet, der skal søge om et stelnummer. Hvis vedkommende har solgt cyklen eller cykelstellet videre til dig, uden et stelnummer, skal du rådføre dig med dit forsikringsselskab.
Hvis du har købt en cykel, hvori der ikke kan indhugges et stelnummer, skal du rådføre dig med dit forsikringsselskab, om hvilken metode forsikringsselskabet vil godkende som mærkning.

En full-carbon cykel kan typisk mærkes ved at påklistre en label med politistelnummeret under et lag klar lak.

Du kan benytte selvbetjeningsløsningen til at ansøge om at få et politistelnummer, hvis din cykel eller cykelstel er importeret af dig selv fra udlandet.

Forslag