Spring til hovedindhold

Forslag

Bevillings- og tilladelseskontor

Information om retningslinjer for ansøgning om bevillinger og tilladelser i Københavns Politi.

 BEVILLINGSSEKTIONEN

 

Lejlighedstilladelse til servering af alkohol

 

Blanket til lejlighedstilladelse (servering af alkohol til enkeltstående arrangementer)

 

NB: Blanketten åbnes udfyldes og gemmes og returneres til: kbh-bevilling@politi.dk

 

Ansøgning om lejlighedstilladelse kan ikke forventes færdigbehandlet samme dag, som ansøgningen indgives.

 

 

Alkoholbevilling

Alkoholbevilling søges lokalt via Københavns kommune.

Få mere info om at søge alkoholbevillinger i København

 

Kontakt

Skulle du have spørgsmål i forbindelse med eventuel lejlighedstilladelse eller alkoholbevilling kan du kontakte:

 

 • Københavns Politi
  Bevillingssektionen
  E-mail: kbh-bevilling@politi.dk
  Telefon 2946 7248.
  Hverdage i tidsrummet: kl. 09.00-14.00

 

 TILLADELSER

 

Tilladelse til afholdelse af koncert, motionsløb og anmeldelse af demonstration mv.

 

Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af koncert, festival, event eller anmeldelse af demonstration med opbygning af scene og afholdelse af optræden/musik kan politiet af sikkerheds- og ordensmæssige årsager kræve, at ansøger/anmelder senest 1 måned før afholdelsen af ansøgte/anmeldte fremsender en sikkerhedsplan.

 

Politiet træffer som udgangspunkt afgørelse inden 4 uger fra ansøgningen. De 4 uger regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgningen og alle de nødvendige oplysninger er modtaget. I tilfælde af, at der mangler oplysninger til brug for sagens behandling, kontaktes ansøger. Der vil blive truffet afgørelse på det foreliggende grundlag, hvis det ikke ses muligt at indhente yderligere oplysninger fra ansøger inden for rimelig tid. 

 

Vejledning i udfærdigelse af Sikkerhedsplan

 

Hvis man i forbindelse med afholdelse af et musikarrangement ønsker at råde over offentlige pladser eller lignende skal ansøgning om dette rettes til Københavns Kommune.

 

Ansøg om tilladelse til blandt andet kampsport, demonstrationer, kørsel med tivolitog, cykelløb og friluftsarrangementer her.

 

Kontakt

Skulle du have spørgsmål i forbindelse med eventuel tilladelse kan du kontakte:

 

 • Københavns Politi
  Sektionen for planlægning og tilladelser
  Telefon 9350 0320.
  Hverdage i tidsrummet: kl. 09.00-14.00
  E-Mail: kbh-opt@politi.dk