Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Østjyllands Politis område.

Herunder kan du læse reglementet for sejlads med og uden motor ud for kysten i Østjyllands Politikreds. 

 

Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft ud for kyststrækningen i Østjyllands Politikreds (Udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 3)

 

§ 1. Dette reglement gælder for sejlads ud for kyststrækninger i Østjyllands Politikreds for brætsejlads med og uden motorkraft og sejlads med motorbåde, som ikke er reguleret af anden lov, bekendtgørelse eller reglement udstedt i medfør af lov, havnereglement eller lignende.

 

Stk. 2. Reglementet gælder ikke for færger, fartøjer i handelsflåden, fartøjer i rutefart, offentlige myndigheders sejlads, sejlads med livredningsformål eller erhvervsmæssigt fiskeri samt følgebåde i forbindelse med organiseret trænings- og kapsejlads.

 

§ 2. Føreren er ansvarlig for, at fartøjet føres i overensstemmelse med dette reglement.

 

Stk. 2. Fartøjet skal føres af en person, der kan føre fartøjet på betryggende måde.

 

§ 3. Sejlads med motorbåde og sejlads med bræt inden for 300 meter zonen skal ske på følgende betingelser:

  • Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for anden sejlads,
  • Sejladsen må ikke være til hinder eller ulempe for badende og
  • Sejladsen må ikke medføre unødig støj til ulempe for andre.

Stk. 2. Inden for en afstand af 300 meter fra kysten må motorbåde ikke fremføres med så stor hastighed, at bådskroget løfter sig op på vandoverfladen og båden derved planer på vandet.

 

§ 4. Sejlads med fartøjer, der er trækkraft ved start af vandskiløbere og lignende kan foregå med den nødvendige hastighed, men skal udføres vinkelret på kystlinjen. Sejladsen skal foregå under iagttagelse af særlig agtpågivenhed og må alene foregå, når der ikke er badende og sejlende i sejlretningen.

 

Stk. 2. Det trækkende fartøj skal være bemandet med mindste 2 personer på 18 år eller derover til udkig for og agter. Den ene af de 2 personer kan være føreren.

 

§ 5. Overtrædelse af dette reglement straffes med bøde.

 

§ 6. Dette reglement træder i kraft den 1. juli 2019.

 

Stk. 2. Tidligere udstedte reglementer om sejlads med motorbåde og for brætsejlads med og uden motorkraft i østjyllands politikreds ophæves fra denne dato.

 

Østjyllands Politi, den 28. juni 2019.

 

Helle Kyndesen,

Politidirektør