Spring til hovedindhold

Forslag

Sejlads

Særlige regler for sejlads i Østjyllands Politis område.

Østjyllands Politi dækker en kyststrækning på mere end 260 km fra Ajstrup Bugt i Mariager Fjord i nord, til Sondrup Strand, Alrø og Gylling Næs i syd. Dertil kommer øerne Samsø, Tunø og Anholt, samt flere mindre øer og holme. Også Randers Fjord og Gudenåen, der strækker fra Randers og næsten til Bjerringbro, er omfattet.

Når du fører et fartøj på vandet i Danmark, er du skibsfører. Det gælder uanset, om du fører en større motorbåd, en vandscooter eller jetski, en sejlbåd for sejl eller motor, en lille jolle, en kajak eller fx et paddleboard eller dyrker kitesurfing. Det gælder også ved fritidssejlads og uanset om det er et certifikatkrævende fartøj eller ej.

Som skibsfører er du underlagt en hel række regler for sejlads og sikkerhed med det ansvar, som det medfører. Disse regler omfatter bl.a. krav om udkig, hastighed, vigeregler, sikkerhedsforhold som fx redningsveste, skibslys, regler for ansvarsforsikring, lovpligtige certifikater og promillegrænser.

 

 

Særlige regler gældende for Østjyllands Politis område

Østjyllands Politi har som supplement til gældende regler, havnereglementer m.v. om sejlads udstedt et sejladsreglement for kyststrækningen i Østjyllands Politikreds. Sejladsreglementet er udstedt i medfør af ordensbekendtgørelsen § 14, stk. 3, hvorefter der kan fastsættes regler med henblik på at forebygge hindringer eller ulemper for anden sejlads eller for badning. Sejladsreglementet gælder som udgangspunkt for sejlads med motorbåde og for brætsejlads:

Sejladsreglement for Østjyllands Politikreds

Ud over disse regler, er der andre regler, du skal orientere dig om, herunder vandscooterbekendtgørelsen som tillige med andre relevante love og bekendtgørelser kan findes på retsinformation.dk. Her kan du også finde bekendtgørelsen om sejlads m.m. i visse danske farvande, som bl.a. gælder på Randers Fjord.

Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du finde oplysninger om certifikater og meget andet.

Vil du sejle på Gudenåen, skal du orientere dig om reglerne på sejladspågudenaaen.dk

I Østjyllands Politikreds er der en del områder, som er omfattet af Natura 2000, hvor man blandt andet ikke må sejle på vandscooter. Oplysninger herom kan findes på miljøstyrelsens hjemmeside.

Du skal også være opmærksom på, hvilke regler der gælder for sejlads i og omkring de erhvervshavne, der findes i Østjyllands Politikreds. Havnereglementerne for de største havne kan findes her:

Endelig er det altid en god idé at orientere sig om de enkelte havne i Den danske Havnelods.

Spørgsmål og henvendelser om sejlads kan rettes til Østjyllands Politi på mail til ojyl@politi.dk.

Akutte henvendelser skal dog altid rettes til 1-1-4 eller 1-1-2.