Spring til hovedindhold

Forslag

Konfliktråd

Ofre for forbrydelser og gerningspersoner kan mødes i et særligt konfliktråd hos politiet.

Har du været udsat for en forbrydelse, kan du få mulighed for at møde gerningsmanden ansigt til ansigt i et såkaldt konfliktråd sammen med en specialuddannet mægler.

Konfliktrådet træder ikke i stedet for en retssag og en eventuel straf. Det er en mulighed for, at man som offer kan fortælle gerningsmanden om, hvordan forbrydelsen har påvirket ens liv, og gerningsmanden kan forklare sine bevæggrunde eller overvejelser i forhold til forbrydelsen.

På denne måde kan ofret for forbrydelsen måske bedre bearbejde den vrede og angst, der er opstået på baggrund af forbrydelsen, mens gerningsmanden får mulighed for at forholde sig til de menneskelige følger af hans eller hendes kriminelle handling.

Ordningen er frivillig for begge parter, og mæglerne er ansat af politiet og uddannet til opgaven. Mæglerne har typisk en erhvervsmæssig baggrund, der gør, at de er vant til at tale med mennesker i krise.

 

Konfliktrådskoordinator

I hver politikreds er der en koordinator, som gennemgår sager, der kunne være egnede til konfliktråd. Koordinatoren skaber kontakt til offer og gerningsmand og gør konfliktrådssagen klar til mægleren. 

 

Oversigt over konfliktrådskoordinatorer

 

Find kontaktoplysninger i oversigten eller ring 1-1-4 for at tale med dit lokale politi.

 

logo 

 

Værd at vide
  • Som den forurettede får du mulighed for at fortælle gerningsmanden, hvilke konsekvenser gerningen har haft for dig, og hvad der er sket efterfølgende.
  • Som gerningsmand får du mulighed for at forklare dine handlinger direkte over for den forurettede.

Alle typer af straffesager og andre sager, fx om tilhold, kan behandles i et konfliktråd. Men det er en betingelse, at begge parter ønsker det.

 

 

 

Konfliktråd er et landsdækkende tilbud, og ordningen administreres af politiet.

Både gerningsmanden og den forurettede person skal sige ja til at deltage.

 

Gerningsmanden skal i det væsentlige have tilstået.

 

Personer under 18 år skal have samtykke fra deres forældre eller værge til at deltage.

  • Politiet kan foreslå konfliktråd.
  • Du kan selv bede om afholdelse af et konfliktråd, hvis du er forurettet eller gerningsmand i en sag.
  • Andre kan også foreslå afholdelse af konfliktråd, fx skole, forældre eller kriminalforsorgen.

Mægleren arrangerer mødet, som afholdes et neutralt sted.

 

I særlige tilfælde kan mødet afholdes på en politistation eller i besøgslokalet i et arresthus, hvis gerningsmanden afsoner.

 

Mægleren er mødeleder og

 

  • bistår parterne med at tale sammen om den strafbare handling,
  • bistår parterne med at udforme eventuelle aftaler, som de måtte ønske at indgå,
  • leder processen uden at tage stilling til sagen og uden at tage parti for nogen af parterne.

Mægleren orienterer politiet om, at der er gennemført et konfliktråd.

 

Kun hvis begge parter i konfliktrådet ønsker det, kan mægleren give politiet oplysninger om en indgået aftale mellem dem.

Forslag