Spring til hovedindhold

Forslag

Forebyggelsesmateriale til undervisningsbrug

Er du underviser, kan du her få inspiration og gode råd til, hvordan du taler med børn og unge om god og sikker færden på nettet.

Politiet og Trygfonden udvikler løbende nye, forebyggende indsatser.

 

En af disse indsatser er Den Sikre Side, som er et samarbejde mellem TrygFonden, politiet og SSP. Den Sikre Side har til formål at forebygge digital kriminalitet og styrke børn og unges digitale tryghed gennem gode råd og oplysning.

 

Den sikre side har fokus på folkeskolen, hvor der undervises børn i indskolingen og udskolingen om gode råd til, hvordan de kan færdes sikkert på nettet. Materialet er lavet til, at man som lærer gennemfører undervisningsforløbet – eventuelt i samarbejde med SSP eller politiet efter en konkret aftale

 

Forløbet Den Sikre Side er et gratis undervisningsforløb, som er udviklet, så det kan anvendes af alle fagpersoner, som arbejder med børn og unge.

 

Den Sikre Side rummer både et forløb til indskolingen og udskolingen. Du kan her finde materiale til både indskoling og udskoling, som du tilgår med et uni-login. 

 

Materialet til indskolingen har særligt fokus på de yngstes første møde med internettet, herunder hvad man særligt skal være opmærksom på. 

I materialet til udskolingen er der særligt fokus på billeddeling, passwords og mødet med fremmede på nettet.