Spring til hovedindhold

Forslag

Udvidet baggrundskontrol for lufthavnspersonale

Hvis du skal arbejde i en dansk lufthavn, ved et luftfartsselskab, håndtere fragt, forsyninger eller andet til en dansk lufthavn, er det obligatorisk at gennemgå en udvidet baggrundskontrol. Det gælder også for visse personer, som arbejder med lufthavnens it-systemer, der er kritiske for sikkerheden. Dette sker ved at anmode om en udvidet baggrundskontrol hos politiet.

Du kan læse mere om, hvilke personer der nøjagtigt er omfattet af reglerne, under punktet ”Ofte stillede spørgsmål – Hvem er omfattet af udvidet baggrundskontrol?”.

 

Det er arbejdsgiveren, luftfartsselskabet eller lufthavnen som  skal sikre, at der bliver ansøgt korrekt i de tilfælde, hvor en ansættelse er omfattet af en udvidet baggrundskontrol. 

 

Vil du vide mere, kan du læse om udvidet baggrundskontrol i Trafikstyrelsens vejledning om baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse .

Læs mere om udvidet baggrundskontrol hos Trafikstyrelsen

 

Vær OBS på dit bopælsland

Der skal udfyldes en manuel  samtykkeerklæring, hvis borgeren, som du søger om udvidet baggrundskontrol på, ikke har et MitID.

 

Det er vedkommende selv, der skal udfylde samtykkeerklæringen – vær opmærksom på, at der findes to forskellige samtykker: Et til personer, der kun her haft bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne i de seneste frem år, og et til personer med bopæl udenfor Danmark, Grønland eller Færøerne de seneste fem år.

 

Udfyld samtykke ved bopæl i Danmark, Grønland eller Færøerne i de seneste fem år


Udfyld samtykke ved bopæl og/eller ophold udenfor Danmark, Grønland eller Færøerne de seneste fem år


Hav følgende parat

Medarbejdersignatur for den virksomhed du søger på vegne af

Navn, mailadresse, telefon samt CPR-nummer på medarbejder

Oplysning om medarbejders bopælslande de sidste fem år

Personligt MitID

CVR nummer på den ansøgende virksomhed

Samtykkeerklæring ved manglende MitID

Ofte stillede spørgsmål

Virksomheder

Når du ansøger som virksomhed, skal ansøgningen både udfyldes og underskrives ved hjælp af medarbejdersignaturer. 

 

Bemærk: Hvis du skriver under med dit private MitID, kan Tilladelser ikke anse underskriften for gyldig.

 

Ved at skrive under med din medarbejdersignatur, bekræfter du som arbejdsgiver, lufthavn eller luftfartsselskab:

  • at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.
  • at vedkommende har gennemført den del af den udvidede baggrundskontrol, der omfatter ID- og CV-kontrol.

Hvis der er fejl i oplysningerne, eller hvis du er uenig i ovenstående, skal du ikke skrive under. Du skal i stedet kontakte ansøgeren med henblik på indsendelse af en ny ansøgning med korrekte oplysninger.

 

Privatpersoner

Hvis du vil søge om udvidet baggrundskontrol som privat person, for eksempel fordi du skal ansættes i en lufthavn eller ved et lufthavnsselskab, skal du logge ind og udfylde ansøgningen ved hjælp af dit MitID. Virksomheden, der skal ansætte dig, skal skrive under på ansøgningen med en medarbejdersignatur.

Vil du vide mere, kan du læse om udvidet baggrundskontrol i Trafikstyrelsens vejledning om baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse.

 

Trafikstyrelsens vejledning om baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

 
Hvis I har udstedt gæstekort til medarbejderen, imens I afventer svar på sagsbehandlingen, skal gæstekortet inddrages når en tilladelse er opnået. 
Sagsbehandlingstiden afhænger af personen, som søger. Har vi grund til at undersøge personen nærmere, afhænger sagsbehandlingstiden af personen, bl.a. hvor hurtigt vedkommende kontakter os med svar på vores spørgsmål. 

Du skal udfylde en samtykkeerklæring hvis du ikke har et dansk MitID. Der findes to forskelle samtykkeerklæringer til to forskellige situationer

  • Hvis du er bosiddende i Danmark, eller har haft bopæl i Danmark de sidste fem år, men ikke har noget MitID, skal du udfylde erklæringen for bopæl i DK.
  • Hvis du har haft bopæl i udlandet inden for de sidste fem år, skal du udfylde erklæringen for udenlandsk bopæl.
Ja det kan du/medarbejderen godt og i nogle tilfælde vil det gøre, at sagen kan behandles hurtigere. Vær dog opmærksom på, at din/medarbejderens straffeattest som udgangspunkt ikke må være mere end 30 dage gammel.
 

Ja, hvis du skal transportere våben i lufthavn, skal du søge tilladelse til dette separat. Ansøgningen finder du på politi.dk under fanen Ansøg om tilladelse til transport, opbevaring og besiddelse.

 

En tilladelse til transport af våben er en generel tilladelse, mens godkendelse til udvidet baggrundskontrol udelukkende omhandler godkendelse til at udføre funktioner inden for den ansøgte lufthavn.

Du skal i forbindelse med ansøgningerne være opmærksom på, at der godkendes/gives tilladelse ud fra forskellige lovgivninger. Der kan derfor ses eksempler på, at man kan opnå tilladelse/godkendelse til den ene ansøgning, mens der gives afslag på den anden.


Kontakt Tilladelser i Politiets Administrative Center

Hvis du har spørgsmål til lovgivningen på området eller brug for hjælp til ansøgning til tilladelse, kan du kontakte Tilladelser i Politiets Administrative Center

Se kontaktoplysninger