Spring til hovedindhold

Forslag

Forebyggelse i Fyns Politi

Forebyggelsesarbejdet i Fyns Politi foregår bl.a. i samarbejdet med en række aktører og samarbejdspartnere. Læs mere om arbejdte her:

Forebyggelsesarbejdet i Fyns politi består bl.a. af SSP-samarbejdet med skolerne og de sociale myndigheder i kredsen. Ydermere handler forebyggelse også om hjælp til exit fra rocker-bande miljøet samt hjælp ved mistanke om radikalisering.

SSP-samarbejdet

Skolesystemet, det sociale system og politiet er alle direkte via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand. Samtidig har netop disse tre organisationer indgående kendskab og tæt kontakt til børn og unge i lokalsamfundet.

Politiets forpligtelse på området fremgår direkte af "Lov om politiets virksomhed", hvoraf det fremgår, at politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet og skal fremme dette gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Skole- Social- og
Politisamarbejdet er et forebyggende samarbejde med sigte på at hindre børn og unge i at komme ud i kriminel adfærd og misbrug. Indsatsen skal ske så tidligt som muligt, og helst inden man har anvendt det traditionelle sanktionssystem.

SSP-samarbejdet ved Fyns Politi koordineres centralt af Forebyggelsesafdelingen i Fyns Politi. Kan kontaktes via politikredsens hovedtelefonnummer 114 eller mail fyn-central-forebyg@politi.dk

 

Radikalisering

Ved bekymring om radikalisering/ekstremisme kan du kontakte Fyns Politi på FYN-Radikalisering@politi.dk

 

Exit fra rocker/bande-miljø

Har du brug for hjælp til exit fra rocker/ bande-miljø kan du kontakte Fyns Politis exitkoordinator på Fyn-exit-coordinator@politi.dk