Spring til hovedindhold

Forslag

Grønlands Politi

Grønland er én samlet politikreds, som dækker Grønlands fem kommuner.

Patruljekørsel Grønland

Foto: Patrick M. Abrahamsen

Grønlands Politi er en selvstændig politikreds, der ledes af en politidirektør og er – ligesom de danske politikredse – underlagt Justitsministeriet, Rigspolitiet og Statsadvokaten i København.

 

19 politistationer

Grønlands Politi er repræsenteret i hele Grønland med 19 politistationer fordelt i landets fem kommuner. Derudover har Grønlands Politi en landsdækkende vagtcentral, som ligger i Nuuk. I størstedelen af de 55 bygder er politiet repræsenteret med kommunefogeder, som løser opgaver af politimæssig karakter.

Ud over at skulle løse de politimæssige opgaver, som også danske politikredse løser, er Grønlands Politi også ansvarlig for alle eftersøgnings- og redningsoperationer til lands inkl. på Indlandsisen. Det kaldes for Search and Rescue (SAR). Derudover deler Grønlands Politi og Arktisk Kommando ansvaret for SAR-opgaver til søs i de indenskærs farvande.

Grønlandske politifolk uddannes på Politiskolen i Grønland, og praktikforløbet foregår i Grønland. Uddannelsen som politibetjent i Grønland er ligestillet med uddannelsen på Politiskolen i Danmark, og derfor kan man gøre tjeneste i hele kongeriget, hvis man er uddannet fra Politiskolen i Grønland.

Danske politifolk gør jævnligt assistancetjeneste i Grønlands Politi i kortere eller længere perioder.

Grønlands Politis hjemmeside

På Grønlands Politis hjemmeside kan du finde informationer om pas, kørekort, våbentilladelser m.m. i Grønland, herunder en række blanketter og informationsmateriale, som findes på både dansk og grønlandsk.