Spring til hovedindhold

Forslag

Hotline mod radikalisering

Få hjælp og rådgivning til, hvad du kan gøre, hvis en person, du holder af, viser tegn på radikalisering eller extremisme.

Hvis en person i dit liv viser tegn på radikalisering, kan det være svært for dig som forælder, ven eller fagperson. Radikalisering kan ske gradvist eller pludseligt, hvor et menneske i stigende grad får ekstreme holdninger og støtter ulovlige eller voldelige handlinger.

 

Men det kan heldigvis stoppes. Hvis du er bekymret for en person, du holder af, kan du få hjælp og rådgivning til, hvad du kan gøre ved at ringe til den nationale Hotline mod radikalisering:

 

Ring 4174 9090

 

Hotlinen er åben dagligt kl. 08.00-22.00. Medarbejderne har tavshedspligt.

 

Hotline mod radikalisering

Hotline mod radikalisering er en national hotline etableret som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har indgået aftale med Aarhus og København om at stå for hotlinens etablering og drift.

 

Tegn på radikalisering

Som pårørende eller fagperson er der nogle tidlige tegn, du kan være opmærksom på, hvis du har mistanke eller bekymring om radikalisering hos et familiemedlem, en ven eller en person i dit netværk, eller borgere, du er i kontakt med via dit arbejde.