Spring til hovedindhold

Forslag

Ansættelsesvilkår

Du indgår i et stærkt, tværfagligt fællesskab, får gode ansættelsesvilkår og en god balance mellem fritid og arbejde.

En bred vifte af fagligheder bidrager til at løse politiets opgaver

Politiet beskæftiger omkring 17.000 medarbejdere, hvoraf de cirka 6.000 er civilt ansatte, og spænder over en bred vifte af fagligheder for at leve op til politiets samfundsmæssige rolle. Du kan møde nogle af vores medarbejdere her.

Vi arbejder sammen på tværs af faglige baggrunde og ser det som en styrke, at vi kan lære af hinanden. Du kan forvente fagligt bred og kompetent sparring med dine kolleger og en god arbejds- og fritidsbalance, som også gavner arbejdsmiljøet og opgaveløsningen.

Du bliver ansat efter de overenskomster, der gælder for ansatte i staten.

 

Se vores ledige stillinger

Ansættelsesforhold som civilt ansat medarbejder
Du bliver ansat på statens område i politiet, og ansættelsesmyndigheden vil enten være en politikreds eller Rigspolitiet. Det vil derfor være statens overenskomster og aftaler som vil være gældende for dit ansættelsesforhold.

Du kan danne dig et overblik over løntrin og pensionssatser i de statslige overenskomster og organisationsaftaler m.v.
Som ansat i politiet er din arbejdstid som udgangspunkt 37 timer om ugen, hvilket inkluderer betalt frokostpause om dagen.
Som ansat i politiet har du ret til 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage pr. år med løn. Ferien og de særlige feriedage optjenes hver måned efter ferieloven og Statens ferieaftale.
Vi har gode forhold for dig, der skal være forælder. Som mor har du ret til barselsorlov med løn 6 uger før og 10 uger efter fødslen. Som far har du ret til 2 ugers orlov med løn inden for de første 10 uger efter fødslen.

Efter de første 10 uger efter barnets fødsel har du som mor mulighed for op til 16 ugers orlov med løn, og som far op til 13 ugers orlov med løn. Hvor meget orlov med løn, I som forældre kan holde, afhænger af om I begge er ansat i staten, samt hvordan I vælger at fordele orloven imellem jer. Herudover kan I efterfølgende holde orlov uden løn i op til 32 uger.

Du optjener både anciennitet og pensionsret i orlovsperioderne beskrevet ovenfor.

I øvrigt henvises der til Statens barselsaftale.

Der er flere andre muligheder, som du kan læse om i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage samt cirkulære om administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.

Din løn forhandles ud fra den overenskomst, der gælder for dit fagområde, og i henhold til indholdet af den stilling, du søger. Basislønnen samt visse tillæg er bundet af overenskomsten. Der kan derudover i visse tilfælde være mulighed at forhandle et yderligere tillæg til den overenskomstfastsatte løn. Disse tillæg forhandles under lønforhandlingen.

Det er som udgangspunkt din tillidsrepræsentant, der står for lønforhandlingerne på dine vegne. Tillidsrepræsentanten vil kontakte dig forud for forhandlingerne.

Hvis du søger en stilling, som special- eller chefkonsulent på AC-overenskomsten, har du mulighed for selv at forhandle din løn. Du har dog mulighed for at lade din tillidsrepræsentant forhandle løn på dine vegne, eller for at rådføre dig med din faglige organisation.