Spring til hovedindhold

Forslag

Ansættelsesvilkår

Du indgår i et stærkt, tværfagligt fællesskab.

En bred vifte af fagligheder bidrager til at løse politiets opgaver

Politiet beskæftiger over 15.000 medarbejdere, hvoraf de ca. 5.000 er civilt ansatte, og spænder over en bred vifte af fagligheder for at leve op til politiets samfundsmæssige rolle.

 

Vi lægger vægt på at arbejde sammen på tværs af faglige baggrunde og ser det som en styrke, at vi kan lære af hinanden. Du kan forvente fagligt bred og kompetent sparring med dine kolleger og en god arbejds- og fritidsbalance, som også gavner arbejdsmiljøet og opgaveløsningen.

 

Du bliver ansat efter de overenskomster, der gælder for ansatte i staten.

 

Se vores ledige stillinger

Ansættelsesforhold som civilt ansat medarbejder

Som ansat i politiet er din arbejdstid 37 timer om ugen, hvilket inkluderer 30 minutters betalt frokost om dagen.

Som ansat i politiet har du ret til 5 ugers ferie og 5 særlige feriedage pr. år med løn. Ferien og de særlige feriedage optjenes hver måned efter Ferieloven.
 

Vi har gode forhold for dig, der skal være forælder. Som mor har du ret til barselsorlov med løn 6 uger før og 14 uger efter fødslen. Som far har du ret til 2 ugers orlov inden for de første 14 uger efter fødslen. 

Herefter har du som mor op til 12 ugers lønnet forældreorlov og som far op til 13 ugers lønnet forældreorlov afhængigt af, hvordan I som forældre vælger at fordele barslen imellem jer. Herudover kan I vælge at tage forældreorlov med ret til dagpenge i op til 32 uger. 

Du optjener både anciennitet og pensionsret i orlovsperioderne beskrevet ovenfor.

 

Der er flere andre muligheder, som du kan læse om i Moderniseringsstyrelsens cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage.
 


Lønforhandling

Din løn forhandles ud fra den overenskomst, der gælder for dit fagområde, og i henhold til indholdet af den stilling, du søger. Lønnen forhandles tidligt i ansættelsesforløbet, så du får klarlagt, hvad stillingen indebærer lønmæssigt. Selvom lønnen er bundet af overenskomsten, kan der være en række tillæg, der påvirker din løn. Disse tillæg forhandles under lønforhandlingen.

 

I de fleste tilfælde står din tillidsrepræsentant for lønforhandlingerne på dine vegne. Tillidsrepræsentanten vil kontakte dig forud for forhandlingerne for at forberede sig.

 

Hvis du søger en stilling, der lønmæssigt er på niveauet special- eller chefkonsulent, forhandler du som udgangspunkt selv din løn. Du har dog mulighed for at lade din tillidsrepræsentant forhandle løn på dine vegne, eller for at rådføre dig med din faglige organisation.

 

Overenskomster og regler

Du bliver ansat på statens område i politiet, og ansættelsesmyndigheden vil enten være en politikreds eller Rigspolitiet. På statens område gælder en række overenskomster, som du bliver dækket af.

 

Du kan danne dig et overblik over løntrin og pensionssatser i de statslige overenskomster og organisationsaftaler m.v.

Forslag