Spring til hovedindhold

Forslag

Bliv it-graduate i politiet

Start din karriere i et job, hvor du er med til at gøre en forskel.

Efterforskning af it-kriminalitet

Foto: Niclas Jessen

Er du nyuddannet, eller har du få års erfaring på arbejdsmarkedet? Og kunne du tænke dig at blive ansat i en graduate-stilling, hvor du fra starten får udfordrende arbejdsopgaver og kommer bredt rundt i politiets it-organisation? Så har du chancen, når vi igen åbner for rekruttering af talenter til politiets graduate-program.

Det er vigtigt, at vi som organisation får nye talenter med på holdet, og at vi også giver dem mulighed for at være nysgerrige og målrette deres karriere

- Stig Lundbech, it-direktør, Koncern IT

Et forløb med faglig og personlig udvikling, en stejl læringskurve og fokus på netværk

Som graduate bliver du ansat i et forløb på 18 måneder i politiets centrale it-organisation, Koncern IT. Der er adskillige karriereveje at gå i politiet, og som graduate vil du undervejs i forløbet være tilknyttet forskellige afdelinger og få rig mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige fagområder, kolleger og opgaver.

 

Alle vores graduates har forskellige forløb. Vi tager nemlig udgangspunkt i, hvad du er god til, og hvor vi har brug for din hjælp, når vi sammensætter dine 18 måneder hos os. Så uanset om du er den bedste til at sikre netværk, eller du hellere vil udtænke vores næste smarte mobil-app, der letter politibetjentenes arbejde, så har du indflydelse på din karrierevej hos os.

 

Du vil i løbet af de 18 måneder udvide dit kendskab til politiets samlede organisation og få mulighed for at blive klogere på, i hvilken retning din karriere skal gå.

 

Vi ved, at det handler om din udvikling. Derfor bliver du tilknyttet en mentor, når du starter i vores graduate-program. Det giver dig mulighed for løbende at drøfte din faglige og personlige udvikling og fremtidige karrieremuligheder i organisationen, efter dit graduate-forløb er afsluttet.

 

Om din kommende arbejdsplads

I Koncern IT leverer og drifter vi politiets it, som er afgørende for, at politiet kan understøtte borgerne med godt politiarbejde. Vi er godt 500 medarbejdere i organisationen fordelt på 10 fagcentre og med mange forskellige faglige profiler.

 

Koncern IT er en organisation i udvikling. Vi er i gang med at modernisere politiets it, og som graduate får du ikke kun en forståelse for arbejdet med at understøtte politiet digitalt; du vil også få indflydelse på den måde, vi gør tingene på.

 

Læs mere om it-arbejdet i politiet

 

Du bliver en del af et team med andre graduates

Som graduate i Koncern IT bliver du en del af et mindre hold særligt udvalgte talenter. Alle graduates deltager i et fælles introseminar, så de fra start får mulighed for at lære hinanden at kende og får skabt et netværk. Netværket holdes løbende ved lige i løbet af de 18 måneder gennem fællesarrangementer, opgaveløsning, workshops og oplæg.

 

Noget for dig?

Lyder graduate-programmet som noget for dig? Så hold øje med vores ledige stillinger og politiets LinkedIn-profil.

Du kan også møde os på nogle af forårets karrieremesser, hvor du er velkommen til at stille spørgsmål og høre mere om, hvordan det er at arbejde i Koncern IT.

 

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar om graduate-ordningen.

FAQ

Følg med på job i politiet, og her på siden. Der kommer jobopslag op i løbet af foråret 2025.

Ja. Så længe du har afsluttet din uddannelse ved ansættelsesstart, kan du ansøge om at komme i betragtning til en stilling som graduate.
Programmet starter medio 2025.
Nej. Vi søger også generalister med interesse for at arbejde i politiet.

Efter ansøgningsfristens udløb indkalder vi en række kandidater til en første samtale. På baggrund af samtalen vil vi udvælge kandidater til en anden-samtale. Der vil til anden-samtalen skulle løses en opgave, som udleveres forud for samtalen.

 

For de kandidater, som vi efter anden-samtalen vælger at gå videre med, vil pågå en lønforhandling. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og at sikkerhedsgodkendelsen kan opretholdes under hele dit ansættelsesforløb.

Vi lægger vægt på, at vores graduates har lyst til at arbejde i politiet, og at de er nysgerrige og indstillede på at lære nyt. Koncern IT er en it-organisation i udvikling, og som kandidat har du derfor mulighed for byde ind med ideer og være med til at præge udviklingen og måden, vi gør tingene på. Vi ser det derfor også kun som positivt, hvis du har gode ideer til arbejdet med at modernisere politiets it og ruste Koncern IT til fremtidens krav og mange spændende muligheder.

Du er som graduate fastansat på fuldtid i Rigspolitiet. Der vil være en prøvetid på tre måneder forbundet med din ansættelse.

 

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du indplaceres som fuldmægtig.

 

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

 

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, samt kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse.

Din ansættelse slutter ikke, når du har gennemført graduate-programmet. Efter de 18 måneder som graduate vil du fortsætte i/overgå til en anden stilling i organisationen. Hvilke stillinger de enkelte graduates ender i, afhænger af den enkelte graduates ønsker og af organisationens behov.
Koncern IT's hovedsæde ligger i Hvidovre, men vi har også medarbejdere ansat centralt i København. Hvilken lokation, du kommer til at arbejde fra, afhænger af, hvilket forløb du bliver ansat i.